Maďarský premiér vyjádřil tváří v tvář vlně převážně asijských uprchlíků starost, aby Evropa zůstala evropská... Do Evropy vždy, po celé dějiny, proudily vlny příchozích z východu: Gótové, Hunové, Slované s praotcem Čechem v čele, Tataři, Kumáni, Turci... Většinou po zlém, jinak to skoro ani nešlo, někdy ty vlny byly přechodné, jindy znamenaly něco trvalého, někdy je Evropa asimilovala... Ovšem předkové pana maďarského premiéra přišli do Evropy z Asie v době poměrně pozdní, už hluboce historické, kdy u nás existovaly vyspělé státní útvary, a pro některé byl příchod Maďarů katastrofou – je tedy hezké, že pan premiér má takové obavy o evropský charakter Evropy: spíše by měl připomenout, že Evropa už – a dobře! – integrovala i daleko větší a divočejší vlny přistěhovalců, než je ta dnešní... To ovšem byla Evropa ještě křesťanská, zatímco Evropa dnešní už nemá nic kromě hédonismu, sobectví a rockové hudby – a nemá tedy koho do čeho integrovat (přitažlivost Islámského státu pro mladé rodilé Evropany je dokladem). Východoevropští politikové se vůbec předhánějí v xenofobních populistických výrocích; nemalá část obyvatelstva to kvituje: vždycky je účinné šířit mezi lidmi strach... Český prezident vzkázal českým občanům výrok o cizincích: „Nikdo vás nezval, a když už jste u nás, musíte dodržovat naše zvyklosti – a pokud se vám to nelíbí, můžete odejít!“ Jednak je nekonečně sprosté mluvit takto o lidech, kteří s rizikem vlastního života a bez prostředků prchli ze zemí zmítaných válkou a každodenním zabíjením. A propos zvyklosti: je-li u nás zvykem, aby lidi, kteří nebyli ani formálně obviněni z trestného činu, byli prakticky uvězněni v opevněném táboře a jsou jim odebrány doklady i telefony (!), pak je asi i pro české občany lepší z takové země odejít. A je-li u nás zvyklost, že vítěz prezidentských voleb se neobtěžuje dodržet zákon a provést řádné vyúčtování své prezidentské kampaně, pak by takový prezident měl, domnívám se, alespoň mlčet o dodržování čehokoli.