Tak kdo nás o uplynulém víkendu (17.–18. října 2015) vlastně chránil před přistěhovalci!? Marně jsem v médiích i na oficiálním webu Ministerstva vnitra hledal příslušnou informaci. Přitom víkend předtím (10.–11. října 2015) nasadil ministr vnitra Milan Chovanec do boje 720 ozbrojených mužů (a nevím, snad i žen); tehdy nás naši stateční obránci uchránili před celými 7 (slovy: sedmi) imigranty...
Počítám-li dobře, dva dny po 720 ozbrojencích, to je 1440 dnů ve službě (dnů placených ze státního rozpočtu, dnů, které mají více než osm služebních hodin) děleno 7 rovná se 205,71 – tedy více než 205 dnů ve službě bylo třeba na zadržení jednoho přestupek páchajícího zločince, neozbrojeného zločince, sedícího vcelku poklidně, i když asi se strachem, v kupé rychlíku či v autě...
Zločince páchajícího přestupek? Ale ano, nedovolený přechod hraniční čáry je pouhý přestupek – ale ty, kdo tento přestupek organizují (jinak: žádná sympatie pro ně, jsou to lumpové) nazývá český ministr vnitra (a po něm i některá média a další vládní činitelé, i ministr zahraničí) hrůzu vzbuzujícím termínem organizovaný zločin... Rozdíl mezi Tomiem Okamurou a dalšími demagogy na okraji politického spektra a Milanem Chovancem je jenom v možnostech, které mají, a v inteligenci jejich postupu, nikoli v principu: princip spočívá v tom, že chtějí využít přirozeného strachu z cizinců, to je strachu z neznámého, k získání politických bodů.
Mimochodem: když už jsem byl na stránkách Ministerstva vnitra, přečetl jsem si tam aktuální vyjádření Milana Chovance ke kauze Vidkun, tedy k obvinění velmi vysokých policistů a politiků, včetně olomouckého hejtmana, z korupce: policie podle něj „musí ve vyšetřování důsledně pokračovat bez ohledu na to, koho se týká“ (opak je u nás asi pravidlem, implikuje taková formulace) a „pokud je obviněný aktivní politik, měl by funkci opustit“ a pokud se očistí, může se zase do politiky vrátit... „Chci však zatím požádat o obezřetnost, protože dokud není kdokoli odsouzený, platí presumpce neviny,“ dodává ministr – aniž by ujasnil, co v takovémto případě myslí slovem opatrnost... Asi mu jde o to, aby se při tom všem panu hejtmanovi neublížilo...