Papež František nepřijal žádost kardinála Reinharda Marxe o uvolnění z úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa, kterou Marx podal 4. 6. 2021 na znamení „sdílené odpovědnosti za katastrofu sexuálního zneužívání církevními představiteli v posledních desetiletích”. Vzhledem k situaci v německé církvi se ovšem vnucuje otázka, zda právě toto byl hlavní či jediný důvod Marxova rozhodnutí odejít.

František napsal – ve španělštině – kardinálu Marxovi osobní dopis, který dne 10. června 2012 zveřejnil Svatý stolec. Informaci o dopisu i o Marxově reakci na něj čerpáme z českých stránek Vatikánského rozhlasu.

( https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-06/papez-potvrdil-kardinala-marxe-v-uradu-mnichovsko-freisingskeho.html )

Papež kardinálu Marxovi píše: „Pokračujte v duchovní obnově církve, jak navrhujete, ovšem jako arcibiskup mnichovský a freisingský“ a přináší množství myšlenek a doporučení platných nejen pro církev v Německu. „Musíme převzít odpovědnost za dějiny, a to jako jednotlivci i jako společenství. Tváří v tvář tomuto zločinu nemůžeme zůstat lhostejní. Celá církev je v krizi kvůli zneužívání a nemůže učinit krok vpřed, aniž by tuto krizi přijala. Nepomáhá pštrosí politika, ani sociologismy či psychologismy. Krizi je třeba uchopit z pohledu naší velikonoční víry.“

Papež otevřeně říká, že sexuální zneužívání a způsob, jakým se s ním v církvi nakládalo, byl až donedávna katastrofální: „Uvědomit si pokrytectví ve způsobu života z víry je milost a první krok, který musíme udělat.“ Ačkoli, jak dále podotýká, nikoli každý je schopen se krizi vystavit a přijmout ji, je právě toto jediná cesta. Předsevzetí ke změně života, aniž bychom se sami vydali všanc, totiž nikam nevede.

Podle papeže by si nyní každý biskup měl položit otázku, co má tváří v tvář této katastrofě dělat. Spíše než „mea culpa“ se nyní žádá reforma našich způsobů chování. Ježíš se „nikdy nezabýval reformou“, připomíná František, a prosí o svolení k takovéto formulaci, avšak přinášel ji svým životem a svým tělem na kříži.

Podle papeže je nyní důležité, aby se církev dala Duchem vyvést na poušť bez útěchy, ke kříži a ke vzkříšení. „Máme se vydat touto cestou Ducha, jejímž výchozím bodem je pokorné vyznání: udělali jsme chyby, zhřešili jsme.“ „Nezachrání nás vyšetřování, ani moc institucí, a dokonce ani moc peněz. Spása přichází pouze skrze vyznání viny a skrze spásný stud, který nám otevře dveře k soucitu a něze Pána, jenž je nám vždy nablízku,“ uzavírá papež František dopis kardinálu Marxovi.

„Nečekal jsem, že zareaguje tak rychle, ani jsem nečekal jeho rozhodnutí, že mám pokračovat ve službě mnichovského a freisingského arcibiskupa,” zareagoval na dopis kardinál Marx. „Dojímá mne obsáhlost a velice bratrský tón papežova dopisu. Cítím, nakolik mi rozumí a jak se mou starostí zabývá.” Papežův krok Marx vnímá jako velikou výzvu.