Svatá Hedvika měla tyto přetěžké kříže: její rodná sestra Anežka zemřela ve stavu hříchu – v nedovoleném manželství, sestra Gertruda byla zavražděna, její dva bratři byli odsouzeni a potulovali se jako psanci. Její rodný zámek byl rozbořen, neteř Alžběta vyhnána ze svého domova zemřela v bídě. Manžel zemřel v zajetí stižen církevní klatbou. Jeden syn zemřel jako mladý, druzí dva synové mezi sebou válčili. Oba zemřeli tragicky. Pro většinu z nás nepředstavitelné moře bolesti...
Číst dál...

Počty obětí ve válkách v posledním půl tisíciletí: přesné údaje neexistují, ale podle odhadu historiků zemřelo v 16. století po celém světě ve válkách přibližně 1,5 milionu lidí, v 17. století už 6 milionů, v 18. století 6,5 milionu, v 19. století 40 milionů a ve století 20. pohltily války a jejich průvodní jevy 180 milionů obyvatel země! – Ale nejstrašlivější válkou současnosti je zabíjení nevinných, bezbranných dětí před jejich narozením...

Číst dál...

V útlé brožurce O svobodě, kterou napsal kněz mučedník P. Ladislav Kubíček (1926–2004), cituje větu jednoho slavného ekonoma z roku 2000: „Za rok 2020 je lepší se nedívat.“ My se dívat nemusíme, žijeme v prvním roce této obavy. Je to rok, který katolická církev pod vedením Svatého otce prožívá – nebo pravdivěji: měla by prožívat – jako Rok rodiny a manželství...

Číst dál...

Svatý Kleofáši, když ženy  svědčily o Pánově zmrtvýchvstání, nevěřil jsi jim. Když jsi odcházel z Jeruzaléma, protože jsi chtěl pryč z města, kde jsi zažil tak veliké zklamání, přesto jsi cestou se svým druhem nehovořil o ničem jiném než o Pánu Ježíši. Oroduj prosím za všechny, kdo kvůli své neschopnosti uvěřit odcházejí se zklamáním ze společenství církve – ale přesto stále na Ježíše myslí...

Číst dál...