Nejsvětější Jméno Ježíš – říká nám dnes liturgický kalendář; to jméno je sice nejsvětější, ale nezávazné; Nejsvětější Jméno Ježíš je totiž pouze nezávazná památka. Racionalistická teologie si s tímto svátkem nevěděla příliš rady; jako by se řídila slovy ze Shakespeara: „Co je to jméno? Snad ruka, nebo noha?“ Racionalističtí teologové samozřejmě věděli, že něčí jméno rovná se on sám – ale to víc se jim tento svátek jevil jako zbytečný a při liturgické reformě po 2. vatikánském koncilu jej zrušili...

Číst dál...

Ve křtu od Jana Křtitele se Pán Ježíš ztotožnil s námi hříšníky a my se spojujeme s Pánem Ježíšem. On nás přišel vysvobodit svou poslušností až k smrti na kříži. Sdílel náš život, kromě hříchu. Příklad Ježíšovy POKORY je výzvou i pro nás, neboť POKORA je cestou ke spojení s Ježíšem a zalíbení se Otci. Bůh nemá zálibu v záhubě hříšníka, ale v jeho obrácení...

Číst dál...