Končil jsem návštěvu rodiny, kde manželé zasvětili svůj život předání pokladu víry svým dětem. Řekl jsem: „Pomodlíme se, dám vám požehnání a jedu dál.“ Děti si stouply, otočily se ke kříži, sepjaly ruce a modlily se. Ne tak, jak to bývá v našich rodinách – oči v sloup, povzdechy: „Už zase?“.

Číst dál...

Nikdo u toho nebyl, když oznámil Gabriel Marii, že nalezla milost u Boha a její dítě bude Syn Boží. Lukáš zachytil jen dialog anděla a panny, který obsahuje jádro sdělení: to je pro nás důležité. Ostatní si smíme nanejvýš uctivě představovat. Anděl má v ruce květinu, nejčastěji lilii. To je symbol panenství a u Marie navíc neposkvrněnosti od samého počátku života: Bůh ji uchránil od každé nákazy hříchu.

Číst dál...

Minulý čtvrtek, 18. března 2021, plénum Senátu poslalo do druhého čtení zákonodárný návrh na vypuštění § 10 z platného zákona, kterým komunistický režim legalizoval takzvané přerušení těhotenství: tento paragraf stanovuje, že interrupce se neprovádějí cizinkám, jež se v ČSSR zdržují pouze přechodně; brání tedy tak řečené potratové turistice. Postoupení do druhého čtení proběhlo rychle, už byl večer a senátorky & senátoři nechtěli jednání protahovat...

Číst dál...

Slavíme svátky svatých, ale jen u dvou je to den narozenin. Jinak slavíme jejich výročí smrti. Říkáme mu – narozeniny pro nebe. Svatý František z Assisi ve své svaté moudrosti, kterou mnozí považovali za bláznovství, oslovoval smrt slovem sestřička. Ve velikonočním chvalozpěvu znějí jako fanfára tato slova: život a smrt utkaly se v podivuhodném zápase. Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Přes tato slova pravdy a povzbuzení i věřící člověk zažívá strach ze smrti, zvláště v této době, kdy ji máme stále na očích. Kde je naše víra?

Číst dál...

V současné době všechny věznice (a je jich v České republice 36) mají svého vězeňského kaplana. Jsou to muži i ženy, duchovní i laici z různých církví registrovaných v naší zemi. Kaplani mají ve věznici na starosti všechno, co souvisí se zajištěním duchovních potřeb odsouzených, případně zaměstnanců. Dále mají na starosti organizování služby dobrovolníků, kteří jsou nebo nejsou členy Vězeňské duchovenské péče...

Číst dál...