Uvědomím si někdy nejen radost z modlitby, ale i odpor. Je to ostuda: po tolika letech života s Pánem a s Pannou Marii a se svatými a s anděli, ale někdy skuteně musím překonávat jakýsi odpor, když se chci modlit. Ne sice odpor silný, ale že vůbec! Po tolika prožitcích Boží moci a pomoci!  Není to bezprostředně poté, co se dopustím hříchu: ne, to už jsem se naučil, že po svém selhání honem utíkám k Pánu a prosím ho o odpuštění. Ne vždy hned, ale vždy je tam alespoň výkřik uvědomění: – Pane, Pane, odpusť mi prosím!

Číst dál...

Jak bolestné je rozdělení, které probíhá v našich rodinách, společenstvích, například kvůli jedné ženě v radě České televize, kvůli očkování, a tak dále. V této souvislosti připomenu jednu pravdu, kterou nás učil můj pan profesor. Vždy, kdy jsme se před ním dostali do sporu na základě novinových zpráv, tak jen tiše připomněl: „Vážení, to nejdůležitější v novinách většinou nenajdete, natož pravdu.“

Číst dál...

„Pane Ježíši, Bože v Hostii – kéž smím být tvou Marií, tvým Josefem; kéž jsem tvou čistou Marií, čistým Josefem; kéž jsem tvou tichou Marií, tichým Josefem; ať jsem tvou prostou Marií, tvým prostým Josefem; Pane Ježíši, skrytý v Hostii – ať jsem tvou skrytou Marií, tvým skrytým Josefem; ať jsem tvou malou Marií, tvým malým Josefem; Pane Ježíši, který jsi celý v Hostii, učiň mne cele Marií, cele Josefem.“

Číst dál...

Papež František nepřijal žádost kardinála Reinharda Marxe o uvolnění z úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa, kterou Marx podal 4. 6. 2021 na znamení „sdílené odpovědnosti za katastrofu sexuálního zneužívání církevními představiteli v posledních desetiletích”. František napsal – ve španělštině – kardinálu Marxovi osobní dopis, který dne 10. června 2012 zveřejnil Svatý stolec...

Číst dál...

Včera jsme se vydali do Olomouce po stopách svatého Jana Sarkandera – 12 dospělých a 39 dětí. Byli jsme v jeho kapli v kněžském semináři, bohoslovec 3. ročníku nás seznámil s životem a formací budoucích kněží. V kapli, která je zbudována nad místem, kde svatý Jan vydal svůj život Bohu, jsme slyšeli promluvu P. Damiána o věrnosti povolání – kněžskému i manželskému...

Číst dál...