Včera jsme se vydali do Olomouce po stopách svatého Jana Sarkandera – 12 dospělých a 39 dětí. Byli jsme v jeho kapli v kněžském semináři, bohoslovec 3. ročníku nás seznámil s životem a formací budoucích kněží. V kapli, která je zbudována nad místem, kde svatý Jan vydal svůj život Bohu, jsme slyšeli promluvu P. Damiána o věrnosti povolání – kněžskému i manželskému...

Číst dál...

Dvěma chlapcům se kdysi dostalo mimořádné cti. Byli na návštěvě u papeže. Jeden z nich udělal zkoušku a postoupil do dalšího ročníku školy, druhý ne. Papež se jich zeptal, jak jim šlo učení. První se pochlubil svým úspěchem. „A jak jsi dopadl ty?“ Chlapec neměl odvahu, styděl se před mnoha lidmi, a tak zalhal: „Já jsem také zkoušku udělal.“ Jenže papež poznal, že lže, a řekl mu: „Proč neřekneš papeži pravdu?“

Číst dál...

Jak asi, říkal jsem si vždycky, otevíral nepoznaný Pán Ježíš učedníkům Písmo na cestě do Emauz, že „hořelo jejich srdce“? Možná to bylo nějak tak, jak čteme ve 2. kapitole Skutků apoštolů v řeči svatého apoštola Petra v Jeruzalémě o prvních Letnicích po zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Páně...

Číst dál...