Pán Ježíš zkouší učedníky, kteří díky znamením, která konal, si myslí, že se jim nemůže nic stát. Jak by se mohli tak zkušení rybáři vydat na nebezpečnou noční plavbu? Ve větrné bouři jediné, na co myslí, je nebezpečí ztráty života – pozemského. Budí Pána Ježíše: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Jsem přesvědčen o tom, že otázky, kterými Pán Ježíš zkoušel své současníky a zkouší také nás, jsou klíčové pro náš život...

Číst dál...

Uvědomím si někdy nejen radost z modlitby, ale i odpor. Je to ostuda: po tolika letech života s Pánem a s Pannou Marii a se svatými a s anděli, ale někdy skuteně musím překonávat jakýsi odpor, když se chci modlit. Ne sice odpor silný, ale že vůbec! Po tolika prožitcích Boží moci a pomoci!  Není to bezprostředně poté, co se dopustím hříchu: ne, to už jsem se naučil, že po svém selhání honem utíkám k Pánu a prosím ho o odpuštění. Ne vždy hned, ale vždy je tam alespoň výkřik uvědomění: – Pane, Pane, odpusť mi prosím!

Číst dál...

Papež František nepřijal žádost kardinála Reinharda Marxe o uvolnění z úřadu mnichovsko-freisingského arcibiskupa, kterou Marx podal 4. 6. 2021 na znamení „sdílené odpovědnosti za katastrofu sexuálního zneužívání církevními představiteli v posledních desetiletích”. František napsal – ve španělštině – kardinálu Marxovi osobní dopis, který dne 10. června 2012 zveřejnil Svatý stolec...

Číst dál...

Jak bolestné je rozdělení, které probíhá v našich rodinách, společenstvích, například kvůli jedné ženě v radě České televize, kvůli očkování, a tak dále. V této souvislosti připomenu jednu pravdu, kterou nás učil můj pan profesor. Vždy, kdy jsme se před ním dostali do sporu na základě novinových zpráv, tak jen tiše připomněl: „Vážení, to nejdůležitější v novinách většinou nenajdete, natož pravdu.“

Číst dál...

„Pane Ježíši, Bože v Hostii – kéž smím být tvou Marií, tvým Josefem; kéž jsem tvou čistou Marií, čistým Josefem; kéž jsem tvou tichou Marií, tichým Josefem; ať jsem tvou prostou Marií, tvým prostým Josefem; Pane Ježíši, skrytý v Hostii – ať jsem tvou skrytou Marií, tvým skrytým Josefem; ať jsem tvou malou Marií, tvým malým Josefem; Pane Ježíši, který jsi celý v Hostii, učiň mne cele Marií, cele Josefem.“

Číst dál...