Svatí Betlémští chlapci, příliš brzy nám rušíte poezii Vánoc, oveček a koled! Vy dvouletí, kteří už jste dětským způsobem hovořili, i vy novorození, kteří jste ještě nemluvili, uslyšte nás! Chlapci zabití kvůli narození Spasitele – jenž se ovšem nevyhnul ještě hroznější smrti, než jakou jste skončili vy, naučte náš důvěře v Boha, kterého nikdy úplně nepochopíme... 

Číst dál...

V určité chvíli Bůh dopouští zkoušku skrze pokušení. Chceš rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé? I Šalomoun – nejmoudřejší ze všech lidí – podlehl pokušení v podobě krásných žen, postavil chrám modlám a účastnil se modloslužby. Ani Adam a Eva ve své původní svatosti ani Šalomoun ve své moudrosti nemohou rozhodovat s konečnou platností o tom, co je dobré a co je zlé. Toto může jenom Bůh.

Číst dál...

Čas před Vánoci prožívají lidé různě. Na jedné straně víme, že ho máme naplnit ztišením, modlitbou, rozjímáním – očekáváním. Na straně druhé je kolem nás silný tlak atmosféry – závodů v pečení, vaření, vyzdobování a uklízení. Na jednom obrázku je žena v uklízecím úboru s potřebným nářadím v rukou. V bublině u rudých úst má tato slova: „Milé dámy, nezapomeňte, že 24. prosince přijde Ježíšek, a ne kontrola z hygieny!“

Číst dál...

V zahradě kláštera v Paray-le-Monial – v místě, kde se Pán Ježíš zjevoval svaté Markétě Marii Alacoque a dal přísliby těm, kteří vykonají pobožnost prvních pátků – stojí krásná socha Matky Boží. Na jejím podstavci jsou vytesána tři slova: Pokání, Pokání, Pokání. Jak máme dělat toto pokání? Je to vyznání a odčiňování našich hříchů...

Číst dál...