„Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše...“

Číst dál...

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého, která je délkou přípravy a slavení Popelkou. Na Velikonoce se připravujeme čtyřicet dnů a slavíme je padesát dní. U Vánoc je doba přípravy a slavení co do počtu dní pohyblivá. Co se týká slavnosti Seslání Ducha Svatého – dobou přípravy je devítidenní novéna – příprava (kdo ji dělá?) a slavnost trvá jeden den...

Číst dál...