Omlouvám se: už jsem zapomněl, o kterém svatém se vypráví tato historka. „Co právě teď dělá Bůh?“ zeptali se ho. „Jako vždy,“ odpověděl, „pyšné ponižuje a pokorné povyšuje.“ Co dělá Duch Svatý? Bůh Otec je Stvořitel, Bůh Syn je Vykupitel – a co dělá Duchu Svatý? Odpověď je, že všechno...

Číst dál...

Dnes si také připomínáme svatého Pavla VI., papeže v letech 1963–1978. V čem – mimo jiné – spočívá jeho svatost? Pokračoval v díle svého předchůdce, i když měl možnost koncil ukončit. Ohromil svět svým mírovým a ekumenickým postojem, apoštolskými cestami. Pobouřil svět věrností k tradičním hodnotám církve a k Božímu zákonu. Svou poslední encykliku zaměřil na správný řád předávání lidského života...

Číst dál...

V jedné modlitbě k Duchu Svatému stojí, černé na bílem, tato invokace: „Ty, který nemáš jména...“ Skutečně může být Bůh bez jména? Když se měl stát člověkem Boží Syn, druhá osoba v Trojici, Otci záleželo na tom, aby dostal jméno, lidské jméno. A to jméno je pro nás posvátné, klaníme se mu, protože náš Pán je tak velice posvětil svým životem, svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Ale předtím, před vtělením, neměl Pán Ježíš jméno?  

Číst dál...

Vážený a milý prasynovče, za malou chvíli – dá-li Pán Bůh a pokud si to Tvoji milovaní rodiče nerozmyslí – bratře v Kristu! Tatínek s maminkou Ti vybrali krásná jména pro celý Tvůj život – Elias (česky Eliáš) a David. Nezapomeň jim za to být vždy vděčný. Tvůj kmotr změnil rodičovský výběr – ze svatého Davida, který žil po Kristu (v 16. století) na mnohem známějšího a slavnějšího Davida – krále...

Číst dál...