Jsme SVĚDKY – tak, jak nás chce mít Pán Ježíš? Co nám v tom brání? Na prvním místě jsou to naše hříchy, především žádná nebo malá víra. Pokud jde o víru – společně s apoštoly prosíme: „Pane, dej nám více víry!“ Pak přichází druhá překážka: často chceme mít nebe na zemi, a to pokud možno HNED!

Číst dál...

Prožili jsme krásné Velikonoce!

Od středy do neděle jsme se s manželkou, částí dětí i vnoučat účastnili bohoslužeb v sousední Jesenici u Rakovníka a od čtvrtka do neděle v naší farnosti Petrovice u Rakovníka..Byly to krásné, tiché a vlastně rodinné obřady (nikdy nás nebylo více než deset).

Takový plápolající plamínek víry v srdci veskrze zpohanštělého rakovnického venkova. 

Těch deset, to byla v podstatě mobilní polovina naší farnosti. 

Všichni přítomní, vyjma členů naší rodiny a jedné vrstevnice, o dost starší, než jsem já.

Číst dál...

Dnes se často objevují slova, která vyjadřují touhu: „Snad už brzy uvidíme světlo na konci tunelu...“ Ve vstupní modlitbě mše svaté jsme prosili všemohoucího Boha: „Dej, ať ve světle Kristova vzkříšení vstaneme k novému životu, obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy…“ Včera jsme si při obnově křestních slibů uvědomili, že jsme křesťané. Co to znamená podle učitele Církve svatého Augustina?

Číst dál...

Na Smrtnou neděli jsme rozjímali o smrti z pohledu víry. Dnes se zamyslíme nad časem před smrtí. Několik dní před ukrutnou smrtí je Pán Ježíš oslavován prostými lidmi, zatímco jejich náboženští vůdci přemýšlejí, jak ho zabít a zničit. Mají poslední šanci – ti i oni – jak se zachránit...

Číst dál...