Dnes, 8. srpna, si můžeme připomenout jednoho z těch, kdo jsou označování slovem otec – svatý Dominik. V našem kostele ho máme na dvou obrazech. Jedním z jeho znaků je pes s hořící pochodní v tlamě. To odkazuje na sen jeho maminky, který měla, když ho nosila pod svým srdcem, před jeho narozením. Bylo to znamení, že porodí velkého kazatele, který štěkotem probudí hříšné duše z hříšného chování...

Číst dál...

V mé rodné Brněnské diecézi byl letos vysvěcen jeden jediný novokněz; zejména pro starší lidi, kteří pamatují ještě zcela jiné počty každoročně nově nastupujících služebníků oltáře, je cosi takového důvodem k nejhoršímu pesimismu a k řečem o konci církve. Jenže církev není jen v Evropě. Pro jiné země a jiné kontinenty platí zcela odlišná čísla. Ve vietnamské diecézi Vinh, která leží asi 300 kilometrů od Hanoje, bylo letos vysvěceno 34 novokněží.

Číst dál...

Ptá se člověk dnešní doby po smyslu svého života? Pán Ježíš s velkou láskou vede člověka k věčnému štěstí. Hledající lidé se ho ptají na čas jeho příchodu. Je čas důležitý? Není. Důležitá je Ježíšova přítomnost a jeho slova. Druhá otázka už důležitá je: Co máme dělat, abychom konali skutky Boží? Věřit Synu Božímu. Proč ti máme věřit? Protože jsem a jsem skutečný pokrm pro váš život.

Číst dál...

„Rodina je základem v Pánově záměru a všechny síly zla se soustřeďují na to, aby ji zničily, protože vědí, že zničením rodiny otřesou samotnými základy Božího záměru. Udržujte své rodiny a chraňte je před záští Zlého pomocí Boží přítomnosti. Chraňte je a udržujte je modlitbou a rozhovorem, dobrými vztahy a odpuštěním, upřímností a věrností a ze všeho nejdůležitějším – nasloucháním....“

Číst dál...