Jedna studentka medicíny onemocněla velmi vážnou nemocí. Nemocí, jejíž název se lidé bojí vyslovit nahlas, zvlášť v přítomnosti nemocného. Proto se pro ni používá krycí název – zákeřná nemoc. Je to na základě toho, že dřív nebo později na ni nemocný zemře. O rakovině říkával P. MUDr. Ladislav Kubíček, že není nemocí zákeřnou, protože člověku dává čas. Člověk, jehož tělo tato nemoc ničí, má čas na záchranu nesmrtelné duše. Zákeřnou a ďábelskou nemocí nazýval tento lékař a kněz infarkt – náhlé srdeční selhání...

Číst dál...

Každý člověk touží po radosti. Biblické texty dnešní neděle nás vedou k získání pravé a nepomíjející radosti. Také Boží nepřítel nabízí člověku radost. Ta však nemá dlouhé trvání a často se obrací v bolest. Na prvním místě si na základě Božího slova musím uvědomit, o jakou radost stojím. A potom co jsem schopen a ochoten pro tuto radost udělat. Dalším krokem správným směrem je, že přestanu myslet na sebe a na své radosti, ale budu chtít stát se zdrojem radosti pro druhé lidi, zvláště pro ty, které mně Pán Bůh dal nejblíž...

Číst dál...

Po nedělní modlitbě Anděl Páně s věřícími na náměstí Svatého Petra ve Vatikánu se Svatý otec nezvykle ostře a konkrétně vyjádřil k situaci na Ukrajině, k ostřelování dojednaných humanitárních koridorů a jmenoval Mariupol, „mučednické město“, které nese jméno Panny Marie, upozornil, že k zabíjení v tomto městě „neexistují žádné strategické důvody, které by obstály“ – tedy, jiným slovem, že jde už o genocidu, a ne jen o válku – ovšem slovo genocida Svatý otec přímo nepoužil, to si musíme domyslet, užil však výraz „masakr“...

Číst dál...

Neexistuje člověk, kterému se Bůh nedá poznat. Mlha, ve které žijeme a Boha nevidíme, je způsobena více vlivy v našem životě. Zjednodušeně řečeno – to jsou: tělo, svět a ďábel. Vliv světa a ďábla můžeme do určité míry omezit, ale ne zničit. Nejjednodušší, ale také nejtěžší to máme se svým tělem, svou duší, s vlastním Já. V dnešní vstupní modlitbě je doporučen lék naší hříšnosti, na který je kladen důraz v postní době: „Bože, studnice milosrdenství a dobroty, dáváš nám příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí.“

Číst dál...

... v časném světě není míru, nedejme se k spánku svésti... tato slova svaté Terezie z Ávily, učitelky Církve, která je napsala v 16 století, často zpíváme při postních bohoslužbách a jsou v současnosti velmi aktuální. Člověk nemalou část života prospí – čtvrtinu, někdy i třetinu. Co děláme při spánku?  Nic – naše tělo odpočívá, nabírá síly pro další život, do určité míry je to taková malá smrt...  

Číst dál...