Dnes v Rovečném se zvláštním způsobem sešly čtyři velké slavnosti – je neděle, den Páně.  Máme patrocinium – mši svatou ke cti svatého Martina, farního patrona.  Při této mši svaté děkujeme za trvání 300 roků kostela ve této podobě.  A to vše je nádherně korunováno udílením svátosti křtu...

Číst dál...

V evangeliu nám Pán Ježíš otvírá oči. Nedívejte se na jednání těch, kteří o oběti jen mluví. Mluví sice vzdělaně, květnatě – ale sami se oběti vyhýbají jako mizí příslovečný čert, když spatří kříž Následujte ty, kteří se obětují. To je odkaz Boha a člověka skrze příklad chudé vdovy – obětovala všechno, co měla...

Číst dál...

Na nedávné konferenci kaplanů sloužících v nemocnicích, věznicích, armádě a policii padla otázka: „Co vám ve službě přináší radost?“ Jeden odpověděl: „Když promítám loupežníkům filmy ze života svatých. Mám radost z naprostého ticha, s kterým je soustředěně sleduji...“

                                                                 

Číst dál...