Včera byl jeden z nejvýznamnějších dnů v letošním jubilejním roce svatého Josefa – svátek svatého Josefa dělníka. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a Marii a v jejich důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti a tím i Kristu. 

Číst dál...

Jsme SVĚDKY – tak, jak nás chce mít Pán Ježíš? Co nám v tom brání? Na prvním místě jsou to naše hříchy, především žádná nebo malá víra. Pokud jde o víru – společně s apoštoly prosíme: „Pane, dej nám více víry!“ Pak přichází druhá překážka: často chceme mít nebe na zemi, a to pokud možno HNED!

Číst dál...

Dnešní 4. velikonoční neděle je nedělí dobrého pastýře, je dnem, kdy děkujeme za duchovní pastýře a prosíme Boha – dárce všeho dobra – za naše pastýře, kteří nám v Kristu a skrze Krista slouží na naší cestě do nebe, a za to, aby ti, které si Pán Bůh volá do své služby, opravdu šli za tímto voláním. Ovečky dnes budou rozjímat o vlcích a pastýřích.

Číst dál...

Prožili jsme krásné Velikonoce!

Od středy do neděle jsme se s manželkou, částí dětí i vnoučat účastnili bohoslužeb v sousední Jesenici u Rakovníka a od čtvrtka do neděle v naší farnosti Petrovice u Rakovníka..Byly to krásné, tiché a vlastně rodinné obřady (nikdy nás nebylo více než deset).

Takový plápolající plamínek víry v srdci veskrze zpohanštělého rakovnického venkova. 

Těch deset, to byla v podstatě mobilní polovina naší farnosti. 

Všichni přítomní, vyjma členů naší rodiny a jedné vrstevnice, o dost starší, než jsem já.

Číst dál...