V útlé brožurce O svobodě, kterou napsal kněz mučedník P. Ladislav Kubíček (1926–2004), cituje větu jednoho slavného ekonoma z roku 2000: „Za rok 2020 je lepší se nedívat.“ My se dívat nemusíme, žijeme v prvním roce této obavy. Je to rok, který katolická církev pod vedením Svatého otce prožívá – nebo pravdivěji: měla by prožívat – jako Rok rodiny a manželství...

Číst dál...

Počty obětí ve válkách v posledním půl tisíciletí: přesné údaje neexistují, ale podle odhadu historiků zemřelo v 16. století po celém světě ve válkách přibližně 1,5 milionu lidí, v 17. století už 6 milionů, v 18. století 6,5 milionu, v 19. století 40 milionů a ve století 20. pohltily války a jejich průvodní jevy 180 milionů obyvatel země! – Ale nejstrašlivější válkou současnosti je zabíjení nevinných, bezbranných dětí před jejich narozením...

Číst dál...

Nedávno jsem slyšel návod, jak se stát svatým. Na prvním místě být Ježíšovým svědkem, potom teprve můžeš být svatý. Není možné být svatým bez svědectví. Kdo je to svědek? Svědek je člověk, který svědčí slovy o tom, co se stalo. Při různých nehodách, zločinech, při svatbách, při křtech, dobrých skutcích, zázracích. Stává se, že něco slyšíme, vidíme – jsme toho svědky – ale vůbec to nepochopíme nebo pochopit nechceme...

Číst dál...

Svatý Kleofáši, když ženy  svědčily o Pánově zmrtvýchvstání, nevěřil jsi jim. Když jsi odcházel z Jeruzaléma, protože jsi chtěl pryč z města, kde jsi zažil tak veliké zklamání, přesto jsi cestou se svým druhem nehovořil o ničem jiném než o Pánu Ježíši. Oroduj prosím za všechny, kdo kvůli své neschopnosti uvěřit odcházejí se zklamáním ze společenství církve – ale přesto stále na Ježíše myslí...

Číst dál...

Smrt se lékařské vědě nikdy nepodaří odstranit. Co s ní? Ateista se pomyšlení na smrt vyhýbá. Pokud se jí zabývá, tak spíš uvažuje o eutanazii. Jen aby nemusel přemýšlet o tom, kam umírá. Víme my, kam umíráme? V Božím plánu je život věčný. Smrt je velkým burcovatelem a kazatelem. Právě v ní dosahuje Boží láska největších výsledků. Milost dobré smrti je možné předem vyprosit sobě i druhým...

Číst dál...