Dvěma chlapcům se kdysi dostalo mimořádné cti. Byli na návštěvě u papeže. Jeden z nich udělal zkoušku a postoupil do dalšího ročníku školy, druhý ne. Papež se jich zeptal, jak jim šlo učení. První se pochlubil svým úspěchem. „A jak jsi dopadl ty?“ Chlapec neměl odvahu, styděl se před mnoha lidmi, a tak zalhal: „Já jsem také zkoušku udělal.“ Jenže papež poznal, že lže, a řekl mu: „Proč neřekneš papeži pravdu?“

Číst dál...

Jak asi, říkal jsem si vždycky, otevíral nepoznaný Pán Ježíš učedníkům Písmo na cestě do Emauz, že „hořelo jejich srdce“? Možná to bylo nějak tak, jak čteme ve 2. kapitole Skutků apoštolů v řeči svatého apoštola Petra v Jeruzalémě o prvních Letnicích po zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Páně...

Číst dál...

„Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše...“

Číst dál...