Vracel jsem se dnes z kostela
(pod svítáním, které se pomíchalo s nocí
na jediné obloze, zmatené
k nepoznání)
jak z hory Karmel
a myslel na proroka Eliáše, o kterém se četlo.

Hospodinův oltář
byl pobořen
jako kostely
v naší krajině;
na jednoho
Božího služebníka připadalo
450 profesionálů
pověry
a zla.

Lid věřil všemu,
jistě i proroku Eliášovi,
byl jedním z mnoha,
to jen ve svých očích
se zásadně lišil od Baalových proroků...
...v tehdejší
názorově pluralitní době. 

Pane, to nebyla lepší organizace,
promyšlenější management,
víc sponzorů,
v tom všem
Eliáš pokulhával...

To byl tvůj oheň z nebe,
kdo tenkrát
na hoře Karmel
vítězil...