Svatý Ondřeji, svatý Ondřeji! Volám Tě dnes, v den Tvého svátku, do Česka, které jsi za svého života na této zemi – oproti věčnosti, jako u nás všech, tak krátkého – jistě neznal, ale které dnes pro Tebe, když žiješ a vládneš v nebi, neznámé není, znáš nás, jako znáš celý svět a v celém světě působí Tvoje služba.
Prosím Tě za muže, který od dětství nese Tvoje jméno, a když se podepíše nebo představí, tak Tě vlastně volá do svého života. Chci Tě dnes poprosit za českého politika Andreje Babiše. Nevím, jestli je pokřtěný, jestli se na něj tedy v plnosti vztahuje vykupitelské dílo Pána Ježíše Krista (ale spíš asi pokřtěný není...) – ale i nepokřtěný je Boží dítě a náš bratr.
Svatý Ondřeji, prosím Tě za českého politika Andreje Babiše, který pravděpodobně bude naším premiérem a bude mít nesmírnou moc nad našimi životy.
Svatý Ondřeji, Ty víš, že ve skutečnosti přistupuji k tomuto muži v první řadě ne jako k svému bratrovi, jako ho teď nazývám – nýbrž jako k někomu, vůči komu cítím strach a z jehož strany se cítím ohrožený. Svatý Ondřeji, apoštole Kristův a jeho mučedníku,nechci ani teď tuto svou obavu zamlčet nebo zapřít: prosím Tě, chraň nás před Andrejem Babišem, chraň nás před jeho mocí, ať nám neublíží, ani materiálně (chce kromě jiného poškodit Boží církev zdaněním restitucí), ani morálně – zde mám na mysli především špatný příklad jeho života a jednání.
Svatý Ondřeji, často s ním polemizuji jako občan i jako publicista, ale v této chvíli pokorné modlitby nechci myslet na jeho chyby. Všichni jsme hříšníci, a kdybych jako farizeus propadl pýše na svoji příslušnost k Božímu lidu a – to opravdu ne! – na to, že jsem lepší než kdokoliv jiný, už jsem od Pána dál než ten největší hříšník, když ví, že dokonalý není...
Svatý Ondřeji, a tak Tě prosím: požehnej Andreji Babišovi. Vypros mu všechny, ale opravdu všechny milosti, které potřebuje pro svoji veřejnou službu našemu národu, vždyť člověk v tak vysokém postavení je vždy služebníkem národa, jemuž je v čele.
Dej, prosím, ať nám slouží dobře a stále lépe.
Ať se řídí svým svědomím, ať se od Boha nevzdaluje, nýbrž naopak se mu stále více blíží.

A svatý Ondřeji, prosím, oroduj za celé lidstvo, ať se všichni, všichni, všichni, úplně všichni sejdeme v Božím království. Amen.