Na konci každého roku se projevím jako nenapravitelný staromilec – koupím si totiž velký papírový diář; vlastně knihu, kde každému dni je věnována jedna celá strana s dostatkem volného místa pro mé poznámky, plány & úkoly a s natištěnými údaji, které mě zajímají: Diář s liturgickým kalendářem (vydává nakladatelství Paulínky, které vedou sestry paulínky).
Sestry paulínky založil italský kněz Giacomo, tedy česky Jakub Alberione (1884–1971) spolu s řadou dalších řeholních společenství (Společnost svatého Pavla, Dcery svatého Pavla, Sestry učednice Božského Mistra, Sestry Dobrého pastýře, Institut Marie Královny apoštolů) a sekulárních institutů; celek si říká paulínská rodina. Jejím úkolem je především využívání moderních komunikačních prostředků pro evangelizaci.
27. dubna 2003 byl Jakub Alberione Svatým otcem Janem Pavlem II. beatifikován.
Zpět k diáři: kromě světce na každý den, mešních čtení, liturgické barvy, pokynů k modlitbě breviáře a běžných kalendářních údajů nabízí už roky také jakýsi bonus: moudrý citát dole na každé stránce. Někdy to byly výroky takových těch velkých křesťanských mediálních hvězd – a tak bylo třeba se těmi citáty spíše protrpět, nežli co jiného. Letos sáhly však sestry paulínky k jistotě: vybraly 353 myšlenek z díla svého zakladatele, blahoslaveného Jakuba Alberioneho.
A musím říci, že se mi to moc líbí. Nelistuji zvědavě dopředu, co mi blahoslavený Jakub Alberione bude chtít říct třeba srpnu anebo listopadu (nemám také v úmyslu pátrat dál po jeho knihách) – beru to každý den jako malý dárek, co mi blahoslavený Jakub a jeho sestry nachystali.

V lednu, kdy trvala ještě vánoční doba, to bylo především množství nádherných citátů o pokoře: čtěme!
„Napodobujme pokoru Dítěte. Nebe a země se zmobilizovaly, aby vzdaly úctu Bohu, který se stal dítětem; sestoupil mezi lidi a žil mezi nimi ve velké pokoře. Boží Syn nás tak naučil základní ctnosti života: pokoře.“
„Zlato, kadidlo a myrha: víra, modlitba a pokání.“
„Sám o sobě jsem ničím. Vše jsem dostal od Boha.“
„Vzývejme jméno Ježíš v boji, který musíme ustát, abychom překonali sebe sama a nahradili své ego životem v Ježíši Kristu.“
„Pýcha je zdrojem všeho zla a pokora přitahuje všechny dobré věci.“
„Pýcha rozděluje, zatímco pokora spojuje a vytváří sounáležitost.“
„Svatost duše se měří její pokorou.“