Dnes slavíme neděli Božího slova. Několik myšlenek a odpovědí na otázky, které jsou s ní spojené.
Když něco dělám, tak musím vědět, co dělám a proč to dělám. Boží slovo je jeden ze základů naší víry. Je to základ vztahu člověka k Bohu. K lepšímu pochopení nám může posloužit příklad manželství muže a ženy. V jednom filmu zazněla věta hloupé dívky, které se nedařilo udržet si vztah s mužem. Svěřila se své moudřejší kamarádce, u které hledala radu. „Já si myslela, že sex je vstupenka do vztahu.“ Omyl. Vstupenkou do vztahu je pohled. Vztah začíná a roste skrze slovo. Mnoho různých slov, skrze které se muž a žena poznávají, má svůj vrchol v několika slovech manželského slibu. Jsou to slova naprosté a doživotní odevzdanosti a přijetí. „Já odevzdávám se ti a přijímám tě…“ Třetí věta tohoto celoživotního závazku zní: „K tomu ať mi dopomáhá Bůh.“ Kdyby se oddávající zeptal: „Kdo je Bůh? Co o Bohu víte? Znáte Boží slovo?“ Asi by ve velké většině případů zaznělo hluboké, až ponuré ticho.
Kdo z nás zná slova posledních papežů o Božím slově, která vyvrcholila vyhlášením 3. neděle v liturgickém mezidobí dnem Božího slova? Takřka nikdo. To by bylo životodárné téma pro synodální kroužky.
(Ukázat Knihu.) Toto je Boží slovo – Bible – Písmo svaté. Je to soubor sedmdesáti tří knih Starého a Nového zákona. Starý zákon – od počátku světa do příchodu Božího Syna na tento svět. Nový zákon – evangelia - radostná zpráva o životě Spasitele Pána Ježíše, dále zpráva o životě prvních křesťanů a listy apoštolů a Zjevení svatého Jana.
Jakým způsobem a jak často přijímáš slova tohoto světa? Jak často a jakým způsobem přijímáš Boží slovo? Jaký má dopad na tvé myšlení, mluvení a chování? Bůh nebo svět – pravda nebo lež. Návod ke správné odpovědi vložil milující, všemohoucí Bůh do první části hlavního přikázání: „Miluj Boha nade všechno!“
Každá mše svatá je naplněna Božím slovem. Na nejsvětější oběť Pána Ježíše – znovuzpřítomnění jeho oběti na kříži, se připravujeme Božím slovem. Když použijeme příměr hostina, tak při ní všichni – na rozdíl od přijímání Těla a Krve Pána Ježíše – všichni přijímáme Boží slovo. Minimální počet chodů Božího pokrmu jsou čtyři úryvky a maximální osm úryvků Božího Slova. Přesnologové dojdou možná k jiným číslům, ale musíme uznat bohatost této hostiny. Její jídelníček se opakuje velmi vzácně – jednou za rok o slavnostech a svátcích, jednou za dva roky ve všedních dny, jednou za tři roky o nedělích.
Ať se tato neděle stane důvodem prohloubení našeho vztahu k Božímu slovu. Ať tento se tento životodárný vztah promítá do našich mezilidských vztahů, zvlášť k těm nejbližším, které jsme si sami vybrali a byli nám dáni. Ať náš dnešní obětní dar poslouží k šíření Božího slova do celého světa.
Všemohoucí věčný Bože Otče, děkujeme ti za tvé slovo. V Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, dej, ať skrze jeho přijímání a prožívání dosáhneme toho, co nám slibuješ a dáváš. Skrze Krista našeho Pána. Amen.