Benedikt XVI., v současné době papež „na vejminku“, napsal v době, kdy vyšla forma katechismu upravená pro mladé lidi (YOUCAT), tento vzkaz: „Studujte katechismus! Přeji si to z celého srdce. Studujte katechismus vášnivě a vytrvale! Studujte jej v tichu svého pokoje, čtěte v něm ve dvou, při přátelském setkání, vytvářejte studijní kroužky, sdílejte se po internetu. Ve své víře byste měli být zakořenění mnohem hlouběji než generace vašich rodičů.“
Katechismus je darem Ducha Svatého. Mezi psaným slovem mu patří místo hned po Písmu svatém.
V současné době „frčí“ v životě Církve všechno možné a nemožné – na kterém místě v pořadí našich hodnot je četba této posvátné a životodárné knihy? Čte ji vůbec někdo? Přemýšlí čtenář o pravdách naší katolické víry? „Zakořeňuje“ nás četba do víry? Stáváme se skrze četbu přesvědčenými ve víře?
Používají se různé obrazy a příklady pro vysvětlení pochopení tajemství Nejsvětější Trojice: lístek jetele, trojúhelník, strom, skupenství vody. Snad nejkrásnějším obrazem Nejsvětější Trojice je rodina.
Zkusme si přečíst katechismus – YOUCAT. Nejprve je třeba hledat. Toto hledání připomíná snahu houbaře, který se vydal hledat své potěšení do vykáceného lesa v mrazivém zimním dnu. Ale Pán Ježíš nás povzbuzuje: „Vytrvalostí zachráníte svou duši“ (srov. Luk 21, 19). A tak, když má obdivuhodnou vytrvalost houbař, který v lepším případě najde stejně jen houby, tak zkusíme překonat vše, co se nám staví do cesty hledání pravd víry.
Začneme v zadní části knihy a hledáme v rejstříku pojmů heslo Nejsvětější Trojice: nic, jen Nejsvětější svátost. Tak zkusíme příčku svatosti snížit – hledáme Svatou Trojici – zase nic. V rámci přání Benedikta XVI. – studujte vášnivě a vytrvale – vyškrtneme svatost. A hurá: Trojice je tam! (aspoň, že s velkým T). A je tam odkaz na článek – 35, 36, 122 a 164.
Čl. 35: Věříme v jednoho Boha nebo tři Bohy? Věříme v jednoho Boha ve třech osobách (Trojice). Bůh není samota, nýbrž dokonalé společenství (232-236, 249-256, 261, 265–266). Křesťané se nemodlí ke třem různým Bohům, nýbrž k jedinému Bohu Otci, Synu a Duchu Svatému. To, že je Bůh trojjediný, nám sdělil Ježíš Kristus: Syn hovoří o svém Otci v nebi („Já a Otec jedno jsme“, Jan 10, 30). Modlí se k němu a dává nám svého Svatého Ducha, který je láskou Otce i Syna. Proto jsme byli pokřtěni „ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Mt 28,19)
Trojice: Bůh je jen jeden, avšak existuje ve třech osobách. Pro tutéž skutečnost používáme dvou pojmů, trojjedinost a trojičnost, přičemž jeden zdůrazňuje spíše Boží jednotu, druhý zase rozdílnost Božích osob, což poukazuje na nezměrné tajemství.
Přeji vám mnoho užitečného a radostného při hledání dalších článků v YOUCAT.
Všemohoucí Otče, děkujeme ti v Duchu Svatém za možnost poznávat tajemství Nejsvětější Trojice. Na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, andělů a svatých dej nám dar víry, naděje a lásky. Skrze Krista našeho Pána. Amen.