Určitě není normální, že desetina dospělých osob v České republice je v exekuci. V evropském kontextu je něco takového ojedinělé. Je dobře – ale jinak by to ani nebylo možné – že zákonodárci tuto situaci konečně jaksi řeší.
Dneska (1. října 2018) jsem v rozhovoru na ČT 24 sledoval, jak se s tímto tématem vyrovnává Ivan Pilip. Bývalý ministr financí, investiční bankéř a sám člověk, který se dostal do příšerných dluhů, když si pořídil zámek. Přimlouval se za větší odpouštění dluhů. „Není možné, aby někdo ve třiceti udělal chybu – a pak žil až do smrti s perspektivou, že ať bude dělat cokoliv, dluhy už nikdy nezaplatí...“ A správně dodal, že celá společnost tím trpí. Trefný mi také připadal Pilipův termín pro tyto lidi, když řekl, že žijí „ve finanční ilegalitě“.
Ovšem když byl dotázán na příčiny našeho národního dluhového šílenství – ani on v podstatě nevěděl, co říci...
Bylo to v šedesátých letech, e-maily neexistovaly, muselo se psát na papíře. Vzpomínám si na dva mediální rozhovory. „Odnikud nedostávám tolik dopisů jako od vás,“ zasmál se Pierre Brice, filmový Vinnetou z německých filmů o statečném náčelníkovi Apačů. Stejně hovořil další herec, Robert Hossein, hvězda francouzského filmového seriálu o Angelice, markýze andělů; i ta byla mezi Čechy populárnější než v zemi svého vzniku.
„Ubohá Rusalko bledá, v nádheru světa zakletá,“ zpívá moudrý Vodník v jedné z našich nejnárodnějších oper.
My, Češi, moc rádi sníme. Ať už muži – o nekonečných prériích, kde koním v letu vlaje hříva, ať již ženy – o francouzských zámcích a krásných šatech. O statečných mužích, o překrásných ženách. Snad to souvisí s naším ateismem: vše chceme teď, po smrti nic není...
Nejen Rusalky, ale všechny chtějí opravdového prince. Nejen bývalý ministr financí, ale každý by chtěl zámek. A půjčky, jak se aspoň zdá, to přibližují.
My, Češi, milujeme dobrodružství, neteče-li při něm krev, anebo jen málo. Moc rádi riskujeme, když máme pocit, že o nic nebezpečného nejde. Desetina dospělých osob je potom v exekuci.
Jsme ideální země pro nezodpovědné půjčky a následně pak pro dluhové pasti.