Římské martyrologium, oficiální seznam svatých a blahoslavených katolické církve, neuvádí jen mučedníky, jak by svědčil jeho tradicí daný název.
Ale podívejme se právě jen na mučedníky v tomto seznamu a uváděné v jediný den, dnes, 5. listopadu.
Nejvíce mučedníků pochází z doby antického Říma a potom z 20. století.
Domninus, lékař upálený pro svou víru Římany roku 307;
Teotimus, Filoteus a Timotej zabití gladiátory v aréně v tehdy Římany ovládané Palestině roku 307;
Auxencius na stejném místě a ve stejné době zabitý zvířaty;
Kosmas Keumurgian, arménský katolický kněz, otec sedmi dětí, popravený muslimskou tureckou vládou v Istanbulu na základě udání nekatolických arménských kněží v roce 1707; odmítl se zachránit přestupem na islám;
Marie Viel Ferrando, aktivní laička, mučena a pak zastřelena komunisty v době španělské občanské války roku 1936;
Jan Burró, řeholník z řádu milosrdných bratří, ošetřovatel v nemocnici, zastřelen marxisty za španělské občanské války roku 1936;
Bernard Lichtenberg, probošt berlínské katedrály, umučený roku 1943 nacisty pro odpor, který vytrvale kladl jejich ideologii, ačkoli jasně věděl, že ho to bude stát život;
Řehoř Lakota, ukrajinský řeckokatolický biskup umučený proto, že byl řeckokatolický biskup, ruskými komunisty v gulagu v roce 1950.
Co budeme dnes řešit? Jaké nás dneska čekají nesnáze a problémy?