Je jistě zvláštní, že Svatý otec již navštívil několik většinově muslimských zemí, a ještě nebyl například u nás na Velehradě... Co nám tím Svatý otec, ale především sám Bůh chce říci? Odpovězme si na to každý sám!

Internetové stránky české redakce Vatikánského rozhlasu referují o právě skončené apoštolské cestě Svatého otce do Maroka (ve dnech 30. a 31. března) se zřetelnou nechutí: maximálně stručně, vlastně jen heslovitě, bez překladu jeho promluv (a taky bez jediného obrázku, což ovšem Skleněný kostel jako neilustrované médium nikomu vytýkat nemůže). Takže když se chce člověk dozvědět něco víc, musí se obrátit na jinojazyčné verze vatikánského média.

No jo! Papež je holt bludař, když vyzývá k dialogu a k tomu, abychom respektovali víru muslimů – namísto aby dělal to, co má, totiž burcoval do boje proti islámu a sbíral další a další důkazy o tom, jak jsou muslimové zlí a špatní...

Pro mě je ovšem, pokud dovolíte, papež hlas Boží. A máme mu naslouchat – abychom věděli, co chce Pán, a máme ho poslouchat – abychom se neocitali mimo veliké spásy PRO VŠECHNY LIDI, které v naší současné době uskutečňuje Bůh.

A pokud jde o smysl a význam návštěvy Svatého otce v Maroku, možná bychom měli spíše než různým „nadpapežům“, kterými se to v církvi v poslední době jen hemží, naslouchat tomu, co říká Cristobal Lopez Romero, římskokatolický arcibiskup marockého hlavního města Rabatu: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-04/archbishop-rabat-fruits-pope-francis-morocco-visit-papmar.html .

A – modleme se stále za papeže.