Na konci časů, až Pán Ježíš Kristus přijde znovu na svět v celé své moci a slávě, a možná to bude už velmi brzy, možná už odpočítává poslední minuty – pak budou mnozí první posledními a poslední prvními (srov. Mat 19, 30); populární hvězdy, které uváděly do varu tisíce a tisíce svých diváků a posluchačů, budou zcela zapomenuty a (kupříkladu) mnozí slavní teologové se zjeví jakožto podvodníci, mnohé (například) řeholní sestry, kterých si – pro jejich prostotu a obyčejnost – nevážily ani jejich spolusestry, a mnozí (třebas) obyčejní řemeslníci, kterými na srazu spolužáků pohrdali i jejich někdejší klukovští kamarádi, protože to nikam nedotáhli, budou zářit na nebi jako hvězdy.

Jen málokdo ví o sestře Celině Palinské (1901–1986) z kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Choryni, která prožila svůj život na této zemi v utrpení a pokoře a kterou Pán Ježíš vyznamenal velkými mystickými milostmi.

„Ano, lidé se modlí, i oběti přinášejí, ale schází jim ta veliká důvěra, naprostá jistota v mou pomoc,“ řekl Pán Ježíš sestře Celině 29. srpna 1968 a dodal, že veliká důvěra je oslavou jeho všemohoucnosti. . .
Máme absolutní jistotu, když o něco dobrého prosíme?

A ještě jeden citát, slova Pána Ježíše z 26. dubna 1969: „Bdím nad vámi a řídím vše, celý vesmír, celý svět a každou duši zvlášť, ve dne i v noci.“
Věříme tomu?

Možná, že jsou jen dvě zásadní otázky: Jak veliký je pro mě Kristus?
Jak blízko je Kristus mému každodennímu životu?
A správná odpověď na tyto dvě otázky je to, co stačí.

 

 

(Zdroj citátů: S. M. Celina Palinská, Láska a smír. Výňatky z deníku, kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, Kroměříž 1997, s. 57. Konečný výrok o pravosti a správnosti každého mystického zjevení patří ovšem jen církvi svaté.)