„Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje.“ (Skutky apoštolů 1, 23)
+
Tuhle jsem slyšel k tomu místu soukromý výklad, jakousi lidovou exegezi podle vzoru „lidová etymologie“, ale podle mě logickou a výstižnou:
„Všimni si, jak je představují: napřed toho, co má tři jména, asi byl významnější a možná ho víc chtěli, a pak – po dlouhé pauze – Matěje. Nějakého Matěje. Žádný titul, žádné příjmení. Jako kdyby s ním moc nepočítali. A už to jméno: Matěj! To když člověk slyší, hned si vzpomene, jak se říká: ty jsi Matěj!“ Čili ty jsi popleta, všechno zmateš. To ovšem může napadnout jenom Čecha, to už je ta lidová etymologie.
Není jisté, že to tak bylo, ale je to možné. Zkusme to se vší úctou předpokládat. Nic proti Josefovi, kterému říkali Barsabáš: jistě byl taky spravedlivý, když měl příjmení Justus.
+
Něco podobného se stalo v mé rodné arcidiecézi dva roky po válce. Tehdy se volil místní biskup tak, že kapitula poslala do Říma takzvané terno – jména tří kandidátů, které předběžně navrhla – a papež z nich jednoho vybral. Pamětníci mi to víckrát vyprávěli. Všeobecně se čekalo, že to bude zasloužilý prelát a vysoký činitel obnovené univerzity, známý svými knihami a články i v širší veřejnosti.
A přišlo překvapení: nenápadný až prý nevýrazný profesor filozofie, nesrovnatelný co do věhlasu s prvním kandidátem. Ale byla to dobrá volba. Pius XII. ho jmenoval v březnu 1948 – a bolševici ho po Velikonocích 1950 nadosmrti internovali v arcibiskupském paláci. Ve dne v noci hlídán policajtem, odstaven od řízení diecéze i od věřících. A v této zkoušce obstál: žádný kompromis, natož kolaborace. V internaci taky zemřel: to už se soudruzi postarali, aby neměl potřebnou lékařskou péči.
Josef Karel Matocha, arcibiskup olomoucký, zemřel rok před zahájením Druhého vatikánského koncilu. Svým osudem i postojem jistě překvapil ty, kdo mu při biskupské volbě nedávali žádnou šanci.
+
„Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou sis vyvolil...“ – až zas budeme probírat své tipy a preference před volbou nástupců apoštolů.