„Čím jiným jsou státy bez spravedlnosti než velká darebáctví – magna latrocinia?“ kladl už v 5. století řečnickou otázku svatý Augustin. Byl-li běloruský prezident Alexandr Lukašenko optimisticky označován jako „poslední evropský diktátor“, byla to pro někoho jen metafora. Ale je to diktátor ani ne ve smyslu, jak tomu slovu rozumíme dnes, nýbrž diktátor v antickém a staroorientálním rozměru...

Číst dál...

Dne 22. února je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Nejde o žádný novodobý vynález, do kalendáře nebyl vložen ani po Druhém vatikánském koncilu ve 20. století, ani po definování papežské neomylnosti v 19. století, ani jako reakce na osvícenství a ani ve vrcholném středověku; slavíme jej už od 4. století...

Číst dál...

Hodnoty. To slovo slýcháme docela často. I my sami říkáme: jde nám o křesťanské hodnoty... Mluvit o Bohu nebo dokonce o našem Pánu Ježíši Kristu se v mnoha prostředích jaksi nehodí a někde přímo nesmí, ale hodnoty, to ano. Mluvit o hodnotách se může. Hodnota je něco, co se hodnotí, co má cenu. Takže je vlastně hezké, že se našemu křesťanství přiznává, že obsahuje cosi, co má cenu... Svěřím se vám ale, že mě slovo hodnoty v poslední době už docela štve! Co jsou to vlastně hodnoty? 

Číst dál...

„Bůh nás zachrání z rukou všech, kdo nás nenávidí, to jest vysvobodí od veškerého ducha hříchu.“ Aha, já už jsem myslel, že jde o naše fyzické nepřátele. Každý den se říká tato věta v breviáři – „zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí“ (Lk 1, 71), je to Zachariášův chvalozpěv – a já si vždycky představím živé lidi, kterých se obávám...

Číst dál...