„Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden...“ Jak daleko bychom utekli z domu, kde by se najednou ozval hukot silného větru? Anebo co bychom dělali, kdyby se objevily jazyky jako z ohně? 

Číst dál...

Dnešní 4. velikonoční neděle je nedělí dobrého pastýře, je dnem, kdy děkujeme za duchovní pastýře a prosíme Boha – dárce všeho dobra – za naše pastýře, kteří nám v Kristu a skrze Krista slouží na naší cestě do nebe, a za to, aby ti, které si Pán Bůh volá do své služby, opravdu šli za tímto voláním. Ovečky dnes budou rozjímat o vlcích a pastýřích.

Číst dál...

Včera byl jeden z nejvýznamnějších dnů v letošním jubilejním roce svatého Josefa – svátek svatého Josefa dělníka. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a Marii a v jejich důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti a tím i Kristu. 

Číst dál...

Jsme SVĚDKY – tak, jak nás chce mít Pán Ježíš? Co nám v tom brání? Na prvním místě jsou to naše hříchy, především žádná nebo malá víra. Pokud jde o víru – společně s apoštoly prosíme: „Pane, dej nám více víry!“ Pak přichází druhá překážka: často chceme mít nebe na zemi, a to pokud možno HNED!

Číst dál...