Můj kamarád Venca Vitásek napsal moc dobrý dopis generálnímu tajemníkovi OSN věnovaný tématu klimatické změny. Tedy – řekněme si to popravdě, můj kamarád Venca Vitásek píše různým představitelům a představitelkám často, ale tentokrát si dal opravdu záležet. Už v tom, že dopis byl tentokrát napsán velmi dobrou angličtinou, a ne takovým tím školním pajazykem, jakým mluví třeba pan prezident Zeman – a vůbec všichni, kdo se anglicky učili ve školách ještě za totáče (všechna čest výjimkám, už tehdy, a právě tehdy, působili u nás někteří nadšení a obětaví angličtináři, kteří se snažili přivádět k nám svět i přes vodivé dráty, které nás obklopovaly). Můj kamarád Venca Vitásek se tentokrát praštil přes kapsu – a že to byla rána jako z děla! – a nechal si dopis přeložit od profesionální agentury. Pravda je, že z New Yorku mu zdvořile odpověděli, ne sice přímo generální tajemník, ale nějaká jeho podržtaška s indicky znějícím jménem. Jako že děkují a že pan generální tajemník ve své práci přihlédne k jeho myšlenkám, jakých dostává z různých zemí mnoho, a lepších – prostě tak něco, jak se to tak píše. Ale ani slovo k tomu, co můj kamarád Venca Vitásek navrhoval velmi naléhavě, totiž že je ochoten promluvit na světovém summitu ke klimatické změně a je dokonce s to se zadlužit, aby měl na cestu elektricky proháněnou lodí do sídla největší světové organizace.
A to psal s dostatečným předstihem, hned jak slyšel, že se summit má konat, takže bylo určitě dost času, aby na program summitu byl vedle Grety zařazený i Venca; Venca má přitom maturitu, zatímco Greta střední školu ještě ani nedokončila. Navíc by to bylo genderově vyváženější a také by to byl krok proti agismu: prostě vedle mladé holky ještě starej dědek...
Můj kamarád byl z toho nezájmu hodně rozmrzelý a ptal se mě, kde je chyba. Nebyl jsem mu s to odpovědět. Zvlášť když jsem si přečetl text jeho dopisu a slyšel pak, co četla v New Yorku z papíru ta švédská Greta: Vencův text byl o sto procent fundovanější a lepší...