Část analogie k Tolkienově trilogii Pán prstenů je celkem jasná: Rusko je Mordor. Žádní Elfové už na světě nejsou.

Demokratický Západ ze všeho nejvíc připomíná Rohan. Chřadnoucí království s mravně dezorientovanými vůdci, které se vzepne ke vzdoru.

Ukrajina volá zapálenými vatrami o pomoc a představitelé demokratického Západu ústy krále Theodena odpovídají: „A Rohan (Západ) odpoví!“

Král však brzy zjistí, že jeho království je léty bezvládí natolik oslabené, že dříve, než rohanští jezdci vyjedou na pomoc Gondoru, musí samo bojovat o přežití.

Jen ti nejmoudřejší z nás dnes vědí, jak je Západ ve skutečnosti slabý.
Ukrajina je Gondor, který po létech svrhl rezignovaného a proradného správce (Janukovyč), ztratil Minas Morgul (Krym, Doněck a Luhansk) a právě statečně a zoufale zároveň, proti drtivé přesile, brání hroutící se hradby Minas Tirith.

A co Společenstvo prstenu? Gandalf, Aragorn, Frodo. Hobiti? Ten nárůdek, který v boji mnoho nezmůže (omlouvám se Samvědu Křepelkovi), ale z jeho středu vzejde záchrana Středozemě. Kde je ta druhá linie příběhu? Frodo se Samem prodírající se spálenou zemí k hoře, kde jedině je možné zničit prokletý prsten moci? V dnešním světě analogii nalézám těžko.

Mohli by tuto roli hrát křesťané? Dát svými modlitbami, postem, obětí, péčí o druhé příběhu morální rozměr? Povýšit, stejně jako v Pánu prstenů, pouhý opus o válčení na velké dílo? Nevím. Protože taky dnešní křesťané v mnohém připomínají chřadnoucí Rohan. Ale kdo jiný? Kdo jiný se může odkázat na Boží přísliby, kdo jiný má právo se nazývat syny a dcerami Nejvyššího, kdo jiný si může dělat nárok na Boží dědictví! Kdo jiný by měl stát před Božím trůnem a prosit za svět?!

Protože viděno ryze lidskýma očima se výsledek válečné krize rýsuje takto:
1. Rusko definitivně získá Krym, Doněcko a Luhansko (v daleko větším územním rozsahu, než jsou samozvané republiky nyní). Možná od Ukrajiny odtrhne i celé černomořské pobřeží.
2. Zbude územně zmrzačená, zničená Ukrajina s těžko odhadnutelnou mírou suverenity.
3. Západ bude frustrován tímto výsledkem, ekonomicky také těžce zasažen. V Evropě zůstanou trvale miliony ukrajinských uprchlíků, kteří se nebudou mít kam a ke komu vrátit.
4. Ekonomicky zničené Rusko. Co se bude dít tam, odhadnout nedovedu. Myslím si však, že Putin ani jeho klika nepadne. Ohrožení zemí sousedících s Ruskem bude trvale přítomno.
5. Čína na koni.

Koukají z toho tak velké problémy, že ani nejdou domyslet!