Na sociální síti jsem péčí jednoho faráře narazil na obrázek, na kterém čápi v klidu loví žáby (mají štěstí, pokud je někde najdou), zatímco děti v šátku rozvážejí nedočkavým rodičům drony.
Umělec chtěl vyjádřit, že zatímco dříve nosil děti čáp, dnes se doba změnila. Jak už to s umělci bývá, ve své inspiraci často zachytí více, než si uvědomují. Jeho kresba nám může posloužit jako příklad k zamyšlení nad něčím obecnějším.
Existuje dvojí způsob, jak chápat starší texty – doslovně, anebo obrazně. Díky dominanci přírodních věd jsme si navykli zejména na doslovný, argumentovaný výklad odborníků daného oboru a odvykli jsme obraznému, metaforickému výkladu, což může zpětně působit problém zejména při výkladu starších textů. Nicméně i starší texty (či přísloví) v sobě mohou skrývat objektivní pravdy, jen vyjádřené jiným způsobem.
Nahlédneme-li do historických tabulek porodnosti, zjistíme, že v 17. a 18. století byla natalita v březnu, kdy přilétají čápi, oproti jiným měsícům vyšší až o 40 procent. Poeticky vyjádřeno, nejvíce dětí přicházelo do vesnice s čápy.
V dnešní době, jak výtvarník podvědomě naznačil, se situace změnila a nejvíce dětí přichází na svět v červenci a srpnu. Čáp už tedy děti opravdu nenosí.
Jaké si z toho lze vzít poučení? Na prvním místě si můžeme uvědomit, že i předchozí generace fenomény přírodních věd (třeba statistické) zkoumaly a objevovaly, výsledky však nepublikovaly v časopisech, ale předávaly je obrazným způsobem, třeba v příslovích nebo pohádkách a mýtech. Tyto poznatky můžeme i dnes různým způsobem využívat a mít z nich poučení, pokud je ovšem vykládáme metaforicky, nikoliv doslovně či materiálně.
Na druhém místě je to dobrý příklad, jak se stavět proti skepticismu, namířenému vůči metaforám a alegoriím obecně – starší texty skrývají v sobě cenné reálné jádro, neměly by však být vykládány doslovně. To platí i pro řadu míst v Bibli.
V neposlední řadě pak platí, že výtvarník, který se snaží vložit do svého díla nějakou myšlenku, proniká často pod povrch jevu. Že taková díla dnes najdeme mnohem pravděpodobněji v rubrice kreslený humor než v galerii, je dalším znakem doby. Ale to je námět na jiný text, třeba s názvem: „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.“