Poprvé jsem toto slovní spojení slyšela až v souvislosti se svým vlastním dítětem. „Zkoušíte pást koníčky?“ byla jsem dotázána, když maličký prostě ležel na břichu a jaksi se snažil s touto novou situací vypořádat. Popravdě mu to moc nešlo, ruce měl doširoka rozpřažené a trhal sebou ze strany na stranu, jako by chtěl honem rychle zase na záda, kde má to svoje jisté. O pasení koníčků jsem do té doby neměla tušení. Až posléze mi došlo, že „pást koníčky“ znamená, když dítě leží na břiše, opírá se o lokty a jakžtakž drží hlavu vzpřímeně.

Proč ale tak nesmyslné označení? Říkala jsem si a odmítala je příliš často používat, protože nemám ráda výrazy, které jdou proti logice. Copak koně potřebují, aby je někdo pásl? Slyšela jsem o pasáčcích ovcí a snad i krav. Ale koní? A i kdyby se někdo jal pást koně, proč by to dělal vleže na loktech? Kryl by se snad v trávě, aby jej ta vznešená zvířata náhodou nezpozorovala a neurazila se, že je někdo indiskrétně pozoruje při tak soukromé záležitosti, jako je pastva? Věc pro mě neměla řešení, dokud jsem o ní nezačala přemýšlet nahlas.

Zeptala jsem se na návštěvě u prarodičů naší drobotiny, jestli někdo neví, proč se onomu břišnímu spočinutí říká pasení koníčků. Nikdo neměl tušení. Chvíli jsem pozorovala našeho synka – a pak jsem to uviděla. Jestli oni to nebudou luční koníci! No jistě! Ne že by snad luční kobylky potřebovaly pást. Ale jestliže je budete chtít pozorovat, tedy pást v přeneseném slova smyslu, jak to uděláte? Lehnete si na břicho, podepřete se lokty, zvednete hlavu a budete zírat, aby vám náhodou nějaká ta kobylka neunikla. Budete-li navíc kopírovat pohyb skákajících koníků, bude se vám hlava kymácet nahoru a dolů, ze strany na stranu. Právě tak jako malému dítěti, které zatím nemá ovládání krční páteře tak docela vychytané.

Sláva! Už mohu používat tohle slovní spojení stejně jako všichni a bez ostychu. Vůbec totiž není smysluprázdné. Naopak má svoje kouzlo. A já jsem si oddechla podruhé, když mi došlo, že by se vlastně mohlo jednat také o koníky mořské. Těch naštěstí v našich končinách není mnoho. A jak je to s jejich pasením, o tom nemám potuchy.