Ve filmografii režiséra Otakára Marii Schmidta najdeme mimo jiné i cyklus polohraných dokumentů natočených pro Českou telvizi, mapujících církevní témata, ať jsou to řeholní společnosti, jako jezuité či salesiáni, nebo křesťanské osobnosti, jako svatý Jan Nepomucký, svatý Vojtěch či mistr Eckhart. Do tohoto cyklu patří i film o svatém Františkovi, zakladateli řádu menších bratří, františkánů, nazvaný Blázen z La Verny – František z Assisi (2010).

Tak jako se v obrazovém plánu prolínají sekvence současných, aktuálních záběrů s motivy hranými, skládající se do mozaiky ilustrující a podpírající slovní doprovod, tak  i v průvodní řeči se střídají pasáže ze života svatého Františka s historií řádů, u jejichž zrodu stál, jako jsou minorité, kapucíni, klarisky či třetí řád, terciáři, s jejich významnými představiteli (z nich jmenujme alespoň svatého Maximiliána Kolbeho).

Komentář nahraný Markem Ebenem a Otakárem Schmidtem nás provází od Františkova narození přes jeho bouřlivé dospívání a vojenskou kariéru k obrácení, po němž  se cele věnoval obnově církve založením žebravého řádu. Postavu svatého Františka v minimalisticky náznakovém herectví ztvárnil minorita Bohdan Heczko. Ke vstupům zástupců františkánů, kapucínů a minoritů se svou rolí vypravěče přiřadil jezuita Miroslav Herold, který vytvořil také filmového Františkova průvodce.

Film je ke zhlédnutí na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10306318763-blazen-z-la-verny/21056226718/.
Celý cyklus je dostupný přes Wikipedii (
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otakáro_Schmidt).