Výzva otce biskupa k postu a modlitbám – přípravek RU-486


 

Milí bratři,

jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. (Podrobné informace o tomto přípravku i jeho účincích je možné najít na internetu /viz i níže zde na Skleněném kostele, pozn. Redakce/.) Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci přípravku RU-486 petici, kterou podle svých možností můžete podpořit.

Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel.

Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí.

S požehnáním

Váš biskup

+ Vojtěch
 


Vážení čtenáři Skleněného kostela,
před časem jsem psala o probíhající registraci potratového přípravku RU-486 v naší zemi (vizhttp://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=2871:w&catid=24:odkazy&Itemid=27). Proti tomuto prostředku se vyjádřili ve svém prohlášení také Čeští biskupové (viz http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=2137). V současné době Hnutí pro život organizuje petici proti registraci tohoto přípravku, která je adresována ministru zdravotnictví. Petice bohužel neexistuje v elektronické podobě. Je potřeba si vytisknout petiční arch, který najdete na stránkách Hnutí pro život nahttp://www.prolife.cz/?a=74. Moc Vás prosím o jeho vytištění, vyplnění a zaslání na adresu Hnutí pro život. Na každém archu je prostor pro deset podpisů. Arch nemusí být ale vyplněn celý. Prosím, vyplňujte a šiřte mezi své přátele, známé, do farností a všude, kde lidé budou ochotní podepisovat. Prosím, nebuďte lhostejní k nenarozeným dětem, které jsou zabíjeny svými matkami ani k matkám, které se po potratech mnohdy velice trápí. Celou akci můžete podpořit také modlitbou a půstem. Moc děkuji. 

 

Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.