Chtít mír je krásná věc, avšak na mír jsou potřeba dva, kdežto na válku stačí jeden. A když jeden chce mír a druhý válku, bude válka, nikoliv mír. Churchill to věděl, Chamberlain nikoliv. Staré bitvy naštěstí bojovat nemusíme, poučení bychom si z nich však vzít měli, neboť nové už probíhají.

Bojové linie dnešní doby se změnily, války dnešní doby jsou kulturní a jeden z hlavních směrů útoku vede na rodinu. Nahlížet rodinu jako svazek mezi mužem a ženou, zaměřený svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je dnes nejen považováno za zpátečnické, ale začíná to být v západní civilizaci kriminalizováno. (Katolické adopční agentury ve Velké Británii musely být uzavřeny, protože umísťováním dětí výhradně do rodin s otcem a matkou by porušovaly zákon. Jeden Francouz byl při procházce s rodinou zadržen, protože byl oděn „v rozporu s dobrými mravy“, tj. měl na sobě svetr s logem Manifestace pro všechny, na kterém byl muž, žena a dvě děti.)

Protirodinná agenda vychází stále častěji z orgánů Evropské unie. Evropský parlament přijal v roce 2015 Strategický plán genderové rovnosti na léta 20152020, kde je patrná snaha o redefinici manželství. Rodina se totiž v Bruselu už přežila. Když na podzim minulého roku vznikla občanská iniciativa Mum, dad and kids, která usiluje o to, aby manželství bylo definováno jako závazek mezi mužem a ženouEvropská komise na zasedání 9. 12. 2015 nejen že tuto iniciativu nepřivítala, ale naopak konstatovala, že iniciativa nepřispívá k dalšímu rozvoji EU a evropského práva, ale dotýká se kontroverzní a emocionálně nabité problematiky, která má význam jen pro menšinu, a nikoliv pro drtivou většinu občanů EU“ (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/EN/10061-2015-2149-EN-F1-1.PDF , str. 34), Navíc vyzvala k debatě, jak situaci napravit (!).

Evropská komise si patrně nevšimla, že nejmasovější demonstrace v Evropě se v posledních pěti letech konaly právě na podporu rodiny. Jeden ze způsobů, jak jí to připomenout, je možnost připojit se k této iniciativě a podepsat níže uvedenou petici. Je to jen jeden z výstřelů probíhající války, ve které možná bojovat nechceme, ale bojovat musíme.

A také – jako Churchill – musíme chtít vyhrát.

K petici se můžete připojit zde:  http://www.mumdadandkids.eu/cs

Podle pravidel pro evropské petice je nutné shromáždit nejméně milion podpisů během 12 měsíců. Pro každou z členských zemí je stanoven jejich minimální počet. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, Evropská komise je zavázána vzít předkládaný problém v potaz.