Dnešní Boží slovo (1 Král 19, 4–8; Ef 4, 30–5, 2; Jan 6, 24–35) je zaměřeno na smysl života. Ptá se člověk dnešní doby po smyslu svého života? Není většina lidí velmi úzce zaměřena jen na to, co jim v této chvíli nejvíc vyhovuje, a ne na to, co má věčnou hodnotu?
Pán Ježíš s velkou láskou vede člověka k věčnému štěstí. Hledající lidé se ho ptají na čas jeho příchodu. Je čas důležitý? Není. Důležitá je Ježíšova přítomnost a jeho slova. Druhá otázka už důležitá je: Co máme dělat, abychom konali skutky Boží? Věřit Synu Božímu. Proč ti máme věřit? Protože jsem a jsem skutečný pokrm pro váš život.
Díky technickému pokroku je svět jedna malá vesnice. Nepředstavitelný vliv na život většiny lidí v této světové vesnici mají sdělovací prostředky a tím ti, kdo je vlastní. (Vzpomínám na drbny v našem kravíně, které byly kdysi předobrazem současnosti.) Těmto lidem nejde o trvalé štěstí všech lidí, ale o vlastní prospěch, bohatství a moc. Kdo čte noviny a časopisy, v kterých jde majitelům a tvůrcům o skutečné štěstí člověka? Existují? Ano, je jich málo, ale jsou – než je zničí nezájem. Nedávno jsem vyprávěl lidem, kteří sice tvrdili, že jsou věřící katolíci, ale se znamením kříže měli problém, příběh z časopisu pro děti – z Nezbedy, který mluví o smyslu života.
Na konci 2. světové války začínají drtit Japonce Američané svou válečnou flotilou. Japonci vymyslí sebevražedné letecké útoky – kamikadze. Nastává akce Vítězství. Na začátku vyzývá admirál mladé chlapce, aby se stali hrdiny, kteří zachrání svou vlast. V nepředstavitelně tvrdém výcviku se připravují na jediný let svého života, kterým musí zasáhnout nepřítele. Pokud by minuli cíl, jejich život je marný. Na konci výcviku je náboženský obřad, kterým se připraví na vstup do světla a slávy boha války. Ve chvíli, kdy má Matsuo tento skutek vykonat, císař pod vlivem zkázy Hirošimy a Nagasaki podepisuje kapitulaci. Matsuo si klade otázku: Proč žiji, když 2000 mých kamarádů se stalo hrdiny? Proč jsem nevstoupil mezi nesmrtelné a jsem pokořen? Rozhodne se takzvaně dobrovolně odejít ze života. Cestou k tomuto skutku slyší hlas zvonu, který ho přivede do katolického kostela. Následně klade knězi otázku: Jaký má smysl můj život, proč mám žít? Střetají se dva rozdílné světy. Jejich hádky vyústí v Matsuovu službu v sirotčinci, kde jsou děti, které kvůli válce přišly o rodiče, z mnohých jsou mrzáci. Zde se potkává s duchovními syny svatého Františka, kteří této službě zasvětili svůj život. Přijímá Pána Ježíše, který mu dal odpověď na otázku po smyslu života. Po křtu se rozhoduje stát knězem, aby se mohl celý život vyznamenávat v nezištných hrdinstvích lásky. Z kamikadze se stal kněz. Cesta s Kristem je jediná, která vede do věčného štěstí.
Vševědoucí Otče, v Duchu Svatém nám dej – na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svatého Ignáce, svatého Alfonse – správné odpovědi na naše životně důležité otázky a sílu podle nich žít. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.