V mé rodné Brněnské diecézi byl letos vysvěcen pro službu v církvi jeden jediný novokněz; zejména pro starší lidi, kteří pamatují zcela jiné počty, je cosi takového důvodem k nejhoršímu pesimismu a k řečem o konci církve. Jenže církev není jen v Evropě. Pro jiné země a jiné kontinenty platí zcela odlišná čísla.
Ve vietnamské diecézi Vinh bylo letos vysvěceno 34 novokněží.
Centrum této diecéze, půlmilionové průmyslové a univerzitní město Vinh, vzdálené asi 300 kilometrů jižně od Hanoje, přitom patřilo už před definitivním vítězstvím komunistů ve vietnamské válce v roce 1975 k Vietnamské socialistické republice, ne k Jižnímu Vietnamu, kde se církev mohla svobodně rozvíjet.
Vinhský biskup Alphonso Nguyen Huu Long rozhodl, že polovina z „jeho“ letošních novokněží odejde sloužit do jiné diecéze, totiž do Hung Hóa na severu Vietnamu, kde v málo přístupných, většinou horských oblastech žije na ploše 54 kilometrů čtverečních asi čtvrt milionu katolíků, kteří trpí nedostatkem kněží. (Přitom ještě v roce 2004 měla diecéze Hung Hóa jen necelých 200 000 katolických věřících; i přes tento nárůst tvoří katolíci jen okolo tří procent obyvatel). Jak uvedly internetové stránky Vatikánského rozhlasu, vietnamský biskup zdůraznil, že jeho krajané potřebují v této chvíli zvláštní duchovní podporu kvůli mimořádně obtížné pandemické situaci a četným přírodním katastrofám v zemi; novokněží se zařadí také mezi kaplany pracující na covidových odděleních v nemocnicích.
https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2021-07/vietnamsti-novoknezi-vyjedou-na-misie.html