Před čtrnácti dny jsme putovali po stopách svaté Ludmily. Dá-li Pán Bůh, tak se za čtrnáct dní vrátíme do Staré Boleslavi, kde po našem odjezdu otevřeli opravenou baziliku svatého Václava. Jako dar z této poutě vám předám dva body z velmi silného duchovního zážitku, kterým pro nás byla promluva děkana staroboleslavské kapituly o pouti ke svatým Kosmovi a Damiánovi. Souvisí s dnešním Božím slovem – o bohatství a o rozumu (Mk 10,17–30).
První myšlenka. Velmi záleží na tom, jak bohatství vnímám. Jsem chudák, když se dívám pohledem, kam mě směrují současné sdělovací prostředky a jejich majitelé – na současné boháče. Naopak, jak jsem bohatý při pohledu na chudé. Moje bohatství má šanci růst tam, kde se můj soucitný pohled promění v účinnou pomoc. To je cesta do Božího království v dnešním evangeliu. Pan děkan ve své výzvě mluvil o malých částkách, kterými můžeme udělat velké dobro. Skrze několik stokorun můžeme zajistit lidem v chudých oblastech pitnou vodu, léky, školné a další potřeby.
Pan děkan zmínil název jedné nevládní dobročinné organizace. Nadšeně jsem uvažoval o tom, že si udělám dobrý skutek a že k němu vyzvu i ostatní věřící. Když jsem hledal podněty na jejích internetových stránkách – šok. Jeden z článků měl nadpis: Každá žena na světě má právo na bezpečný potrat. V článku se, kromě několika srdceryvných příběhů, objevilo vychloubání 30 000 jejich členy za rok bezpečně ukončených životů dětí před narozením. Touha po pomoci zmizela.
Poklad v nebi si můžeme tvořit v tomto misijním měsíci skrze církví ověřené a vedené organizace – například Likvidace lepry, Charitu, misijní koláč a další.
Druhá myšlenka: Největší hrdinství tohoto světa je svět znát, a přesto ho milovat. Místo slovo svět si vložme člověka – toho nejbližšího, kterého máme. Vyprošujme si moudrou, rozumnou lásku. P. Josef Doubrava nás učil: „Přijímej Boží Slovo, které dává moudrost. Ta myslí na přítomnost a nezapomíná na věčnost. Cokoli děláš, dělej dobře a mysli na konec. Moudrý člověk moudře rozlišuje. Peníze jsou jako hnůj – ten se dává na hromadu a potom se rozhází, aby přinesl užitek. Komu dává Pán Bůh peníze, tomu zpravidla bere rozum. Odstrašující příklad nakonec – znal jsem člověka, který doslova zasvětil život penězům. Před svou smrtí se zbláznil a udělal si z bankovek ohníček.“
Všemohoucí Bože Otče, na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa a všech svatých misionářů, pomoz nám, abychom se otvírali Duchu Svatému, Duchu moudrosti. Abychom milovali tebe nade všechno a pomáhali těm, kteří trpí duchovní i tělesnou nouzí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.