Dnes zemřel papež Benedikt XVI. Myslím, že klidně mohu doplnit přivlastňovací zájmeno: MŮJ papež. Na počátku mé požehnané cesty do katolické církve stál právě tento nenápadný a pokorný pastýř, skrze jehož první slova v roli papeže dne 19. 4. 2005 se dobrý Bůh rozhodl udělit mi milost obrácení. Ano, v tento den jsem skrze tohoto muže uvěřil v Boha, který se světu zjevil v osobě Ježíše Krista.
Od té doby byl Benedikt XVI. mým stálým průvodcem duchovním životem, nejprve téměř osm let jako papež a následně bezmála deset let jako papež emeritní. A věřím, že jím skrze své knihy bude i nadále. Nejprve to bylo na cestě ke křtu, potom v prvních radostných křesťanských letech a dodnes je mi povzbuzením ve všech svých spisech.
Období jeho pontifikátu pro svůj život označuji za požehnaný benediktinský čas. Byla to doba růstu ve víře a radosti ze života s církví. Benedikta XVI. jsem i několikrát viděl poměrně zblízka a vždy jsem viděl svatého a pokorného dělníka na vinici Páně. Tato jeho pokora pro mě bude vždy inspirací v běžných situacích života, které prožívám.
Jeho období coby emeritního papeže lze možná považovat za ještě důležitější. Život víry s Bohem se totiž, navzdory snahám mnohých, děje ve skrytosti. A tento svatý muž se téměř deset let ve skrytosti modlil a obětoval za milovanou katolickou církev. Mystičnost této nezvyklé služby pravděpodobně plně pochopíme teprve tehdy, až i my sami spočineme v náruči Boží.
Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu 16. dubna 1927 a Bůh si ho povolal ve vánočním oktávu, den po svátku Svaté rodiny a den před slavností Panny Marie Matky církve, v den památky svatého papeže Silvestra I. Navíc v poslední den roku 2022. Myslím, že v tom všem je možno vidět symboliku, kterou nám Bůh skrze tohoto velkého papeže sděluje...
Od zvolení Benedikta XVI. papežem do jeho smrti uplynulo téměř 18 let. Pro mě to byla léta krásná a požehnaná a vědomí, že stále ve Vatikánu žije, mi bylo vždy útěchou a radostí. Věřím, že ode dneška se jeho role změnila v přímluvce přímo u Boha v nebi.
Milosrdný Bože, děkuji Ti za to, že jsi své církvi dal papeže Benedikta XVI., děkuji Ti za to, že jsi ho v mém případě použil jako nástroj k poznání Boha a k růstu ve víře, že jsi ho použil také k tomu, abych miloval svatou katolickou církev. Přijmi ho, prosím, do svého nebeského království a odpusť mu jeho hříchy, které ho kdy od Tebe oddělovaly. Benedikte XVI., přimlouvej se za nás a za církev v nebi!