Věříme v jednoho Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, Stvořitele viditelných věcí, jako je tento svět, ve kterém probíhá náš krátký život, i hodnot neviditelných, jako jsou bytosti čistě duchové, kterým též říkáme andělé. Věříme v našeho Pána Ježíše Krista, který je Boží Syn. On je věčné Slovo, zrozený z Otce přede všemi věky. Má tutéž podstatu jako Otec. Skrze něho všechno bylo stvořeno.

Číst dál...

Dnes církev uctívá svatou Terezii Benediktu od Kříže. Myslím, že tato světice je i u nás dobře známá; od její smrti v koncentračním táboře Osvětim dnes uplývá pouhých – z hlediska církevních dějin pouhých – 74 let. Za takto „rychlou kariéru“ vděčí Terezie Benedikta papeži Janu Pavlu II., který ji roku 1987 blahořečil, roku 1998 svatořečil a konečně spolu s Benediktem, Cyrilem, Metodějem a Brigitou Švédskou zařadil do sboru patronů Evropy, který vytvořil...

Číst dál...

Strážci pořádku a bezpečnosti se chovali na jedné straně velmi slušně, ale uměli i rázně zakročit, bylo-li to třeba. Jenže to, co mohlo relativně dobře fungovat ze začátku v diecézích a farnostech, kdy se počty lidí pohybovaly v řádu tisíců a desetitisíců, nemohlo stačit při vyvrcholení setkání v Krakově. Stoprocentně zkontrolovat a bezpečně střežit dva miliony mládežníků na jednom místě, ve svobodné zemi a při respektování jejich důstojnosti, to není v lidských silách.

Číst dál...