Čínská provincie Čes-ko se pozvolna vrací k normálnímu životu; což není stále ještě život normálního západního právního státu (advokáti největší vládní strany, například, tu zcela otevřeně odmítají respektovat pravomocný rozsudek soudu!), ale přece jen je to život země, kde demokratická práva občanů – i institucí mají jakási práva a stále ještě nemalé možnosti.

Uklízí se. Jihokorejská společnost Samsung kupříkladu dostane velmi zajímavou náhradu za zmařenou reklamu v pražské Evropské třídě, která musela ustoupit orientální vlajkoslávě k oslavě čínského imperátora... Ale jak je možné, že na přání nějakého papaláše se prostě odstraní zaplacená reklama přes výslovný nesouhlas toho, kdo si ji zaplatil? A jak to, že policie údajně právního a demokratického státu, místo aby takovéto – v podstatě – krádeži zabránila, ještě tu nelegálně zabranou reklamu hlídá, aby ukradené ploše někdo neublížil? Jistě, v čínské komunistické kapitalistické diktatuře je něco takového přece normální!

Na několik dní jsme se změnili v čínskou provincii.

Skutečně to vypadalo jako úplná čínská okupace: naše zákony přestaly platit, a to včetně práva na svobodné shromažďování a svobodné vyslovení názoru, organizovaní příslušníci cizí země (a jejich čeští pomahači) se tu chovali, jako by jim celé Česko patřilo, už tu byl i pan státní prezident, který ze všech sil lezl do zadku cizí moci, a Policie České republiky se na těch pár dní transformovala v čínské protektorátní četnictvo. Za děkanem Filmové akademie múzických umění se dostavili dva protektorátní četníci a nařizovali mu, jaké vlajky smí a jaké nesmí mít na budově: určitě ne takové, které se „nelíbí Číňanům“!

Naštěstí to nebylo natrvalo, cizí imperátor odjel a zem se vrátila z Orientu k normálnímu východoevropskému životu.

A uklízí se po těch několika dnech šílenství. Ovšem ani zdaleka ne důsledně! Policejní prezident se omluvil děkanovi Filmové akademie múzických umění (aspoň jeden prezident, který umí uznat chybu a omluvit se, komentoval to Ondřej Neff...) – jenže na osobní horlivost dvou kriminalistů a chybnou komunikaci obvodního oddělení pro Prahu 1 s jedním nadřízeným se mi nechce věřit... Chudák policejní prezident, chudáci dva příslušníci, kterým teď nastalo kárné řízení! Omlouvat se a mít kárné řízení by měl myslím někdo o hodně vyšší. Ten ovšem, zatímco se policejní prezident omlouvá, v podstatě za totéž a ve stejném čase uděluje vyznamenání!

Firma Samsung přijala za bezpráví, jehož byla objektem, výhodnou kompenzaci. Já jako občan České republiky žádnou výraznou kompenzaci nepociťuji. Pokud ministr vnitra prohlašuje, že nebyl porušen zákon, tak já si myslím na základě faktů, že zákony porušeny byly. Masivně a opakovaně. Včetně ústavy.