Zatímco všude, ve vládních kabinetech, v podnicích i v domácnostech, se spekuluje, jak ušetřit drahocenný plyn – vidíme na záběrech Baltského moře obrovské bubliny, prý až kilometrové, unikajícího zemního plynu; a dozvídáme se, že poškození podmořských plynovodů současně na několika místech musel kdosi způsobit uměle – prý až stovkami kilogramů trhavin.
Uvědomil jsem si, že se z komentátora, dlouholetého a poměrně soustavného komentátora veřejného dění, krok za krokem měním v pouhého diváka; abych totiž mohl něco komentovat, musím tomu alespoň přibližně porozumět…
Západ podezřívá z poškození plynovodů Rusko, které tak chce ještě více vyhrotit současnou plynovou krizi, Rusko takové obvinění odmítá, plyn bublá, severské země zakázaly plout lodím do částí Baltského moře, protože plavidla by se tam mohla propadnout do hlubiny… Zima bude pravděpodobně ještě drsnější – a my už přestáváme rozumět úplně všemu.
Zničení plynovodů vybudovaných obrovským nákladem, když krize by – snad – přece – mohla jednou skončit, je mimo jakoukoli logiku.
Zmarnění plynu, vytěženého ze země, je hřích, protože plyn se v zemi jistě neoctl náhodou, je to dar Boží. A politika „čím hůř, tím líp“ je hřích do nebe volající.
Jak může někdo takto jednat? A pokud tak jedná, je to vůbec ještě lidská bytost?