Po projevech bezradnosti (jak jinak vnímat snahu ovlivnit Babišovu kauzu happeningem před soudní budovou?) a jakési až, řekl bych, ustrašenosti vyslovit názor (jak jinak vnímat pravidelné rozesílání zpráv příznivcům, ve kterých se sice reflektuje dění, ale chybí zpráva o vlastních postojích?) se hnutí Milion chvilek pro demokracii konečně rozhodlo pro nějakou akci – na neděli 30. října svolalo mítink na Václavské náměstí v Praze.
Je pro Milion chvilek jistě o hodně těžší svolat setkání s veřejností dnes než za vlády trestně stíhaného estébáka ve střetu zájmů, dnes, v době běsnící inflace na Západě a válečných lític na Východě…
Mítink je svoláván pod heslem Česko proti strachu – a to je velmi potřebné. A správné. Právě přirozeného strachu ze zimy, bídy a války, ve kterém teď všichni žijeme, využívaly všechny tři předchozí podzimní mítinky na ústředním českém náměstí – dvě pro nás, demokraty až šokujícím způsobem úspěšné akce příznivců cizí moci i třetí, více méně mdlá sešlost oficiálních odborů, které se rozhlédly a uviděly, že jejich tradiční nástroj, velkou pouliční demonstraci nespokojených, jim kdosi bere pod rukama… (Ale právě malá účast na Středulově technicky dobře zorganizované manifestaci znovu ukázala, že „soft“ varianta postavená čelem proti agresivitě nemá šanci...)
Přiznám se tedy, že jsem zvědav, co budou představitelé Milionu chvilek vlastně na svém mítinku říkat.
Jak se bránit strachu? Jen drobnou praktickou činností pro zajištění své každodenní existence – a důvěrou v moc Boha, milujícího nebeského Otce, jenž má ve svém plánu pro lidstvo i nesnáze a utrpení a kříž svého Syna.
Anebo aspoň vírou ve slušnost, v poctivost a zdravý rozum.
Sejdeme se tedy 30. října – Hnutí milion chvilek nám zatím neřeklo, v kolik hodin. Tak doufám, že i tento údaj brzy na své stránky doplní, ať tam nemrzneme třeba už o hodinu dřív.