Tak nám týdeník E15 a přes Českou tiskovou kancelář některé deníky oznámily s patřičně bombastickými titulky, že Církev prodělala v roce 2018 desítky milionů korun kvůli investicím na burze. Protože tato zpráva asi nepronikne do zábavního pořadu ČT o fake news s názvem „To se ví!“, nezbývá než uvést záležitost na pravou míru skrze média seriózní.

Standardní strategií každého investora je „nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku“, jinak řečeno diverzifikovat riziko – když se něco pokazí na jedné investici, zbývají investice jiné. V rámci restitucí proběhla diverzifikace rizik také prostřednictvím akciových, dluhopisových a nemovitostních fondů. Z celkové částky vrácené doposud v restitucích, určených výhradně na investice, bylo do roku 2018 vyplaceno cca 12 mld. Kč, z toho necelou 1 mld. Kč (cca 8%) vložili jednotlivé diecéze do několika investičních fondů, mimo jiné i do fondu akciového.

Akciové fondy měří svou výkonnost dlouhodobě. Fluktuace trhu s akciemi poznamenávají výsledky hospodaření běžně a pokles cen akcií nutně neznamená, že investor přichází o peníze. Koupíte-li například akcie ČEZ za 100 000 Kč, druhý rok vzroste cena tak, že mají hodnotu 130 000 Kč, a třetí rok jejich hodnota klesne na 110 000 Kč, nepřišli jste o 20 000 Kč, jak se nám snaží namluvit čeští žurnalisté. Jste v plusu. Váš výnos za dva roky je 10%. Pokud bychom měli tedy seriózně hodnotit výkon církevních investic, potřebovali bychom znát počáteční částku, současnou hodnotu akcií, a pak bychom je mohli v daném období porovnat s obdobnými fondy na trhu. To však žurnalisté jaksi opomněli.

Špatně nastavená časová období mohou významně zkreslit výsledky hospodaření akciových fondů a rok 2018 byl vzhledem k velkému poklesu v závěru roku smutný pro většinu akciových fondů. Podívat se na to můžete např. na stránkách fondů ING

(https://www.ing.cz/podilove-fondy/vyvoj-cen/#!fond1=LU1476744062&fond2=LU1476744146&fond3=LU1476744229&fond4=LU1476744492 ).

Pokud zadáte interval od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, uvidíte propad v intervalu 4 až 8,7 %. Když interval nastavíte od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2019, uvidíte naopak růst v intervalu 8 až12,7 %. Jinak řečeno, akcie se z propadu na konci roku 2018 rychle zotavily a fondy jsou opět v přebytku. Neumím si představit novináře, který by o fondech ING na začátku listopadu 2019 ve snaze o senzaci halasně rozhlašoval, že svým klientům v roce 2018 prodělal. U církve však není nic nemožného...

Takže: kdo tu tedy šíří fake news?