Svatý Kleofáši,
když Marie Magdalena, Jana a Marie, matka Jakubova, svědčily o Pánově zmrtvýchvstání, nevěřil jsi jim a jejich svědectví ti připadalo jako plané řeči (Luk 24, 11); jasně: jak by mohl někdo vstát z mrtvých! Přesto tě však jejich svědectví nenechalo lhostejným (srov. Luk 24, 22).
Svatý Kleofáši,
ty jsi byl ochotný svědčit o Ježíši i cizímu a neznámému člověku, který se k tobě a tvému druhovi připojil po cestě před vesnicí Emauzy. Dokázali bychom to i my? Oroduj za nás, abychom to dokázali!
Svatý Kleofáši,
když jsi odcházel z Jeruzaléma, protože jsi chtěl pryč z města, kde jsi zažil tak veliké zklamání, přesto jsi cestou se svým druhem nehovořil o ničem jiném než o Ježíši (srov. Luk 24, 17). Oroduj prosím za všechny, kdo kvůli své neschopnosti uvěřit odcházejí se zklamáním ze společenství církve – ale přesto stále na Ježíše myslí.
Svatý Kleofáši,
ty jsi byl i tak opravdový učedník Pána Ježíše Krista. Naslouchal jsi mu a rozuměl mu tak, jak jsi byl lidsky schopen. Viděl jsi jej jako proroka, ne jako Boha (srov. Luk 24, 21). Jsi příkladem učedníka, který Ježíši naslouchá, ale do jehož srdce zatím nevstoupil Duch Svatý. Oroduj prosím za všechny takové lidi mezi námi; není jich málo!
Svatý Kleofáši,
ty jsi dokázal rázně a energicky změnit směr cesty. Vrátil jsi se do Jeruzaléma, to je ke společenství Petra a ostatních apoštolů a učedníků, bez ohledu na to, že už byl večer a chtěl ses – i na původní cestě opačným směrem – uložit už k odpočinku.
Ty jsi náš příklad a vzor.
Oroduj za nás!