Cítím se osobně vinen, že jsem nepochopil význam prorockého činu sochaře Petra Váni a vytrvaleji se nemodlil – tentokrát byla Boží milost blízko a obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí mohla být do Vánoc hotova. Nebude... Nevymodlili jsme si to. „Když mě se nelíbí, že je to taková partyzánština,“ řekl mi jeden dobrý křesťan.

Číst dál...

Až Ježíš přijde znovu na svět v celé své moci a slávě, budou mnozí první posledními a poslední prvními; populární hvězdy, které uváděly do varu tisíce a tisíce svých diváků a posluchačů, budou zapomenuty a mnohé řeholnice (například), kterých si za jejich života nevážily ani jejich spolusestry, se rozzáří jako hvězdy...

Číst dál...

… například učitel, který někoho „zkouší“, nemá v úmyslu „pokoušet“ ho. Satan „pokoušel“ Ježíše v pustině, protože jeho úmysly jsou zásadně zlé. A my v modlitbě Otče náš nežádáme Otce, aby nás „neuváděl v pokušení“ – něco, co by opět nemělo nic společného s Otcovou láskou – nýbrž ho prosíme, aby nás „nepodroboval příliš těžkým zkouškám“ ...

Číst dál...