Texty: 2 Kron 36, 14–23 / Ef 2, 4–10 / Jan 3, 14–21

Obsah Božího Slova čtvrté postní neděle je – mimo jiné – naplněn radostí a světlem.
První čtení: lidé jsou nevěrní Hospodinu, dělají skutky pohanů, posmívají se Božím poslům. Přichází trest. Nepřipomíná tento text dnešní situaci – u nás doma, ve světě? Ukončení trestu a prostředky návratu k pravdě posílá Bůh skrze pohanského krále.
Na toto poselství odpovídáme slovy modlitby: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
Svatý Pavel nám osvětluje smysl našeho života: Jsme stvořeni ke konání dobrých skutků, které připravil Pán – z toho vyplývá, že nám také dá vše potřebné k tomu, abychom je vykonali. Kolik z nás zná tuto pravdu a naplňuje ji svými skutky? Naopak, kolik z nás zná učení zlého ducha: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán!“ – a Boží výzvy k dobrým skutkům promarní? Opatrného, ale přemýšlivého Nikodéma Pán Ježíš poučuje o skutcích světla, víry, věčného života.
Pro povzbuzení k přijetí Božího světla a konání skutků světla dvě perly.
Budoucí pilot, řádně poučen, jde se svým učitelem na první let, kdy má před sebou nebezpečnou situaci – za letu otočit letadlo. V této otáčce začne stroj rychle padat k zemi. K tomuto pádu bylo velmi jednoduché letadlo přivést. Uvést ho zpátky se žákovi na pokyn učitele nedařilo. Ve zlomku vteřiny žák poznal nepředstavitelnou úzkost. Uvědomil si, že něco dělá špatně. Ve chvíli zoufalství uslyšel ve sluchátku: „Přebírám vedení!“ A ve zlomku vteřiny bylo vše zase v pořádku. Kolikrát v životě se nám stane – v maličkostech všedního dne i ve velkých věcech – že se propadáme, hrozí nám zničení? Jen živý vztah – světlo víry nás zachránilo, chrání a zachrání. Proto poslal Bůh svého Syna, aby svět – tedy i mě – zachránil.
Druhou perlou, která nás zvláštním způsobem může povzbudit na cestě světla víry, jsou slova papeže Františka, kterými uvedl modlitbu představitelů tří náboženství v nepředstavitelně zničeném Mosulu: Než se budeme modlit za oběti války zde a na celém Středním východě, chtěl bych s vámi sdílet tři myšlenky: Jestliže je Bůh Bohem života – a to On je – pak je pro nás nepřípustné zabít bližního v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem míru – a to On je – pak je pro nás nepřípustné vést válku v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to On je – pak je pro nás nepřípustné nenávidět bližního v Jeho jménu.
Život je krátký a drahocenný. Bože, nauč nás chápat, že jsi nám svěřil cestu lásky, pokoje a smíření, abychom je uskutečňovali v tom krátkém čase našeho pozemského života. Pomoz nám neplýtvat časem službou svému sobectví, ale využívat čas ke službě lásky. A když sejdeme z cesty, dej nám uslyšet hlas pravých Božích lidí a včas napravit, co jsme pokazili…
Všemohoucí Bože Otče, děkujeme Ti za skutečnou záchranu, která spočívá v jediném opatření – ve světle víry. Vyslyš nás, když v Duchu Svatém, na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa společně s apoštoly voláme: Dej nám více víry! Skrze Krista našeho Pána. Amen.