Smrt se lékařské vědě nikdy nepodaří odstranit. Co s ní? Ateista se pomyšlení na smrt vyhýbá. Pokud se jí zabývá, tak spíš uvažuje o eutanazii. Jen aby nemusel přemýšlet o tom, kam umírá. Víme my, kam umíráme? V Božím plánu je život věčný. Smrt je velkým burcovatelem a kazatelem. Právě v ní dosahuje Boží láska největších výsledků. Milost dobré smrti je možné předem vyprosit sobě i druhým...

Číst dál...

Poslouchat kázání je užitečné, ale nejdůležitější je slyšet Ježíše, který říká: „Povídej, co tě těší, co tě bolí, s čím ti mohu pomoci?“ A člověk mlčí. Je němý. Neslyší Ježíše a neví, že si s ním má povídat. To dnešní evangelium nám říká: vnímat Boží hlas, který k nám promlouvá skrze Písmo, svědomí, vnuknutí, modlitbu, je veliký dar o který je potřeba se starat. Udržovat ho tím, že vyhledáváme místa a chvíle, kde se můžeme setkat s Bohem.

Číst dál...

Odkud se bere zlo i dobro? Dobro i zlo je v nás. Pán Ježíš ukazuje, kde se to bere – v lidském srdci. Moudrý člověk řekl: „Nic se ve světě nestane dřív, než by se to nejprve nestalo v srdci člověka." Jestliže pozorujeme kolem sebe lidskou zlobu, ztrátu autority, neúctu k životu, sobectví, strach, bezcílnost, tak je to proto, že lidské srdce ztratilo něco podstatného, bez čeho nemůže být živé a zdravé...

Číst dál...

Manželství se uzavírá v nebi. Manželství je cesta do nebe. Smrt manželství začíná ve chvíli, kdy si člověk mylně myslí, že manželství je nebe na zemi, které nic nestojí, ono to půjde samo. Manželství je těžká práce a šanci máte jen, když tuto práci budete dělat společně, tak jako prožíváte dnešní krásný den. Ne já a ty, ale my – je napsáno už 41 roků na svatebním oznámení Zdislaviných rodičů. Jenom díky Boží milosti a díky neustálé pomoci mnoha svatých a nesvatých to přes mnoho našich manželských havárií stále platí...

Číst dál...

Jak vnímám slova Jozua z dnešního prvního čtení? „Já a moje rodina budeme sloužit Hospodinu! (Joz 24,15b).“ Kolik nás dnešních křesťanů – otců – může toto veřejně a nahlas vyslovit? Záležitosti spojené s praktikováním víry v rodinách byly předány nebo převzaty přezaměstnanými ženami, které často nadřazují materiální a pomíjivé hodnoty nad věčné. Nevěříte? Otevřete oči a podívejte se kolem sebe.

Číst dál...