Lidé, kteří odmítají očkování proti nemoci covid 19, se musí podrobit různým omezením; připadá mi to logické – ne tak některým z nich. Opakovaně jsem se setkal, Bohu žel i v křesťanských kruzích, se srovnáváním těchto omezení s tím, že židé museli za války nosit žlutou hvězdu. Někteří lidé měli prý až tolik cynismu, nevím, sám jsem to neviděl, že na nějakou demonstraci proti epidemiologickým opatřením přišli s jakousi replikou židovské hvězdy na šatech.
Nepochopím to.
Za války musel každý žid anebo židovka mít na oděvu, v zimě i v létě, přišitou žlutou šesticípou hvězdu s nápisem JUDE, a to stále, vždy, když překročili práh svého bytu; židé nesměli navštěvovat plovárny, divadla a biografy, nesměli ani do parku; židé měli na nutné nákupy jen dvě hodiny denně, kdy do obchodů nechodili jiní lidé; židé nesměli normálně jezdit městskou hromadnou dopravou, směli stát jen na zadní plošině vlečného vozu; a tak by se dalo ve výčtu omezení pokračovat; židé nesměli chovat domácí zvířata, ta, která měli, museli odevzdat nacistickým úřadům, psy, kočky, papoušky. Nesměli se ani normálně podepsat, jméno si museli doplnit o slovo Israel, například Karel Poláček se musel podepsat jako Karel Israel Poláček; a židovské ženy, za první republiky už nejčastěji Jarmily, Boženy a Věry, se zase musely psát například Jarmila Sára Jelínková anebo Věra Sára Jílková… S něčím takovým může omezení pro ty, kdo se nechtějí nechat očkovat, srovnávat jedině člověk totálně hloupý anebo nevědomý (spisovatelka Radka Denemarková to označila za „elementární hloupost“).
A nadto: židé neměli žádnou jinou možnost, za žida byl prohlášen každý, ať už měl jakoukoli víru nebo příslušnost (mohl být třeba členem katolického duchovního stavu jako sestra Edit Steinová), pokud z jeho čtyř prarodičů byli nejméně tři členy židovské náboženské obce – nedalo se s tím nic dělat, nemohlo se to změnit (jedině falešnými zápisy do křestních matrik, které prováděli někteří faráři). Zatímco ti, jenom připomínám, kdo se odmítají nechat očkovat, mají možnost volby – nesou důsledek svého svobodného rozhodnutí a k očkování, změní-li názor, mohou přistoupit kdykoli.
A konečně: označení žlutou šesticípou hvězdou byl jenom předstupeň, první krok cesty, která vedla do ghet a plynových komor. Ani to nevědí ti, kteří takhle pitomě srovnávají?
Bůh je nesmírně trpělivý; protože kdyby nebyl, šlehl by z nebe blesk a spálil by každou takovou darebáckou, podvodnou hvězdu, až by na tričku někoho, kdo ji vzal na sebe, zůstal jen vypálený flek...