Je září roku 2019, v České republice, členské zemi Evropské unie a NATO. V zemi, kde se v řádných termínech konají pluralitní, svobodné, i když ne úplně spravedlivé volby. Kde panuje poměrně široká volnost médií, kde se smí demonstrovat na ulicích a veřejných prostranstvích. V zemi tedy, na současné poměry světa, ve kterém žijeme, můžeme říci svobodné.
Z médií (Deníku N a pak dalších) jsme se dozvěděli, že Jaroslav Šaroch, dozorový státní zástupce ve známé v kauze Čapí hnízdo, zastavil trestní stíhání. V zápětí jsme se dozvěděli, že jen změnil názor, nevíme, v čem, ale trestní stíhání že ještě zastaveno není. V kauze Čapí hnízdo je, jak známo, v pozici trestně stíhaného občana premiér České republiky Andrej Babiš.
Je to věc krajně podivná a neobvyklá, aby po čtyřech letech dozoru nad policejním vyšetřováním a vlastního zkoumání kauzy státní zástupce náhle změnil názor. Logické vysvětlení takového kroku může být jen jedno, respektive dvojí: na poslední chvíli se objevila nějaká nová fakta, nějaké nové skutečnosti, o kterých celé čtyři roky neměl nikdo z policie a ze státního zastupitelství ani tušení – anebo dozorový státní zástupce podlehl brutálnímu nátlaku politické moci. Rozhodnutí zteď závisí na nadřízeném státnmí zastupitelství.
„Pokud se někdo snažil ovlivňovat státního zástupce, tak to byli demonstranti na Letné a na Václaváku,“ nechal se už slyšet Andrej Babiš; to je prohlášení naprosto nehorázné – a svědčící o tom, jak cizí je současnému českému premiérovi sama myšlenka demokracie. Demonstranti, i kdyby jich byl milion nebo dva miliony, nemají žádnou politickou moc; jsou to jen občané, kteří vyjadřují svůj názor. Organizátoři demonstrací jsou obyčejní mladí lidé, kteří nemohou zařídit ničí profesionální likvidaci, ani v opačném případě, třeba jmenování velvyslancem či podobnou výhodu. A krok státního zástupce je viditelně zaskočil – na stránkách Milion chvilek pro demokracii není ještě dnes, v úterý 3. září ráno, žádná reakce...
Možná by stálo za to sejít se na Letné a žádat ne takové anebo jiné rozhodnutí – ale právě jen vysvětlení.
Snad se orgány ještě pochlapí – jak informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, bude se tento orgán otázkou, „zda je tato změna zákonná a důvodná, respektive zda je zákonné a důvodné předložené rozhodnutí“, zabývat.
Rovněž Unie státních zástupců svého kolegu vyzvala, aby vysvětlil, jaké okolnosti ho vedly ke změně názoru.
Pokud to státní zástupce Jaroslav Šaroch věrohodně nevysvětlí a pokud přesto jeho rozhodnutí zůstane v platnosti, přestala být Česká republika právní stát.
O nic menšího nejde.